RK, Kyrktjärns deponianläggning

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
RK, Recipientkontroll
2001
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-25 13:24
2011-02-25 13:25
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Öreälven Y1 SE709620-167120 Öreälven Y 1 Mariebäcken Öreälven
2 Öreälven Y2 SE709487-167085 Öreälven Y 2 Kälksvattsbäcken Öreälven
3 Öreälven Y3 SE709485-167040 Öreälven Y 3 Kälksvattsbäcken Öreälven
4 Öreälven Y4 SE709470-167075 Öreälven Y 4 Kälksvattsbäcken Öreälven
5 Öreälven Y5 SE709425-167095 Öreälven Y 5 Kälksvattsbäcken Öreälven