SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Svealands Kustvattenvårdsförbund (SKVVF) har sedan början av 2000-talet genomfört en årlig synoptisk (samtidig) kartering av tillståndet i ytvatten vid ett stort antal stationer i Svealandskusten. Dessa karteringar omfattar näringsämnen, klorofyll, siktdjup och syrehalt i bottenvatten, samt växtplankton vid ett mindre antal stationer. Programmet syftar till att undersöka miljösituationen i kustzonen främst med avseende på eutrofiering, att ge underlag för en regionalt yttäckande statusbedömning av klorofyll, biovolym och fysikalisk-kemiska förhållanden. Programmet syftar också till att övervaka artsammansättning och att upptäcka eventuell förekomst av främmande arter i fytoplanktonsamhället. Under de senare åren har programmet av kostnadsskäl minskats i fråga om antal stationer, vilket ger en sämre yttäckning. För att bibehålla det ursprungliga programmets täckning kompletterar Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala och Södermanlands län med de stationer som saknas för att bibehålla den ursprungliga
täckningen.

Se även programmet GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering.

Programmen är även samordnade med nationell övervakning och recipientkontrollprogram.
Läs mer
Godkänd
2011-03-02 12:17
.
Kust och hav
Löpande program
Svealands kustvattenvårdsförbund (SKVVF)
SRK, Samordnad recipientkontroll
2001
-
Pågående
Stockholm
Södermanland
Uppsala
2011-02-25 14:24
2014-12-04 14:07
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Kränkfjärden SE649939-159562 Sö14 N Gustaf Dalen SKVVF-Sö14 Kränkfjärden sek namn Havet
2 Hasselöområdet SE650451-157804 Sö6 V Hasselö SKVVF-Sö6 Hasselöområdet Havet
3 Oxelösunds hamnområde, yttre SE650478-157619 Sö5 Oxelösunds hamn yttre SKVVF-Sö5 Oxelösunds hamnområde Havet
4 Marsviken, mellersta SE650604-157019 Sö2 Marsviken mellersta SKVVF-Sö2 Marsviken Havet
5 Ålöfjärden SE650701-157834 Sö7 Ålöfjärden SKVVF-Sö7 Ålöfjärden Havet
6 Risöområdet, öster SE651128-158572 Sö18 S Langö SKVVF-Sö18 Risöområdet sek namn Havet
7 Örsbaken, inre SE651178-157662 Sö10 Örsbaken inre SKVVF-Sö10 Örsbaken Havet
8 Mellanfjärden SE651360-157334 Sö12 Mellanfjärden SKVVF-Sö12 Mellanfjärden Havet
9 Tvären SE651777-159387 Sö23 Tvären SKVVF-Sö23 Tvären Havet
10 Dragfjärden, sydvästra SE652737-161861 S124b O Svärdsö SKVVF-S124b Dragfjärden sek namn Havet
11 Nynäsviken, södra SE652809-162110 S116 S Nynäsviken SKVVF-S116 Nynäsviken Havet
12 Fågelöfjärden SE652887-160345 Sö31 Nostickshällan SKVVF-Sö31 Fågelöfjärden Havet
13 Trosafjärden SE652888-160151 Sö30 Lagnöviken SKVVF-Sö30 Trosafjärden Havet
14 Gårdsfjärden SE653032-162354 S115 Gårdsfjärden SKVVF-S115 Gårdsfjärden Havet
15 Fållnäsviken, södra SE653138-161611 S121 N Styrmannen SKVVF-S121 Fållnäsviken Havet
16 Fållnäsviken, mellersta SE653278-161591 S122 S Fållnäsviken SKVVF-S122 Fållnäsviken Havet
17 Gälöfjärden SE653338-160517 Sö32 Mörköfjärden SKVVF-Sö32 Gälöfjärden Havet
18 Horsfjärden, södra SE654487-162848 S109 Ådfjärden SKVVF-S109 Horsfjärden Havet
19 Stavbofjärden SE654609-160434 S126 Stavbofjärden SKVVF-S126 Stavbofjärden Havet
20 Mysingen, norra SE655120-164237 S107 N Mysingen SKVVF-S107 Mysingen Havet
21 Fåglaröfjärden SE655548-164601 S111 N Johannisgr. SKVVF-S111 Fåglaröfjärden sek namn Havet
22 Sandemars fjärd SE655709-164478 S112 V Dalarö Skans SKVVF-S112 Sandemars fjärd sek namn Havet
23 Norrfjärden SE655903-166162 S90 Norrfjärden SKVVF-S90 Norrfjärden Havet
24 Hallsfjärden, norra SE655940-160726 S129 N Hallsfjärden SKVVF-S129 Hallsfjärden Havet
25 Jungfrufjärden SE656307-165654 S114 Jungfrufjärden SKVVF-S114 Jungfrufjärden Havet
26 Kalvfjärden, södra SE656851-164493 S105 Kalvfjärden SKVVF-S105 Kalvfjärden Havet
27 Erstaviken, yttre SE656972-164770 S100 Erstaviken SKVVF-S100 Erstaviken Havet
28 Baggensfjärden, södra SE657756-164335 S102 Baggensfjärden SKVVF-S102 Baggensfjärden Havet
29 Breviken, Strömma kanal SE657771-166074 S85 O Strömma kanal SKVVF-S85 Breviken Havet
30 Skurusundet SE657787-163765 S81 Duvnäsviken SKVVF-S81 Skurusundet Havet
31 Grisslingen SE657866-164957 S96 Grisslingen SKVVF-S96 Grisslingen Havet
32 Strömmen SE657974-163083 S79b Danvikstull SKVVF-S79b Strömmen Havet
33 Eknösundet SE657992-167322 S87 SV Eknö SKVVF-S87 Eknösundet Havet
34 Lilla Värtan, södra SE658074-163531 S78b Lilla Värtan SKVVF-S78b Lilla Värtan Havet
35 Älgöfjärden, södra SE658168-166333 S84 Älgöfjärden SKVVF-S84 Älgöfjärden Havet
36 Kanholmsfjärden SE658313-166862 S86 Kanholmsfjärden SKVVF-S86 Kanholmsfjärden Havet
37 Lilla Värtan, norra SE658429-163106 S80 Ropsten SKVVF-S80 Lilla Värtan Havet
38 Torsbyfjärden, norra SE658479-165031 S52 Torsbyfj. SKVVF-S52 Torsbyfjärden Havet
39 Askrikefjärden SE658507-164088 S77 O Älvviksgr. SKVVF-S77 Askrikefjärden Havet
40 Solöfjärden SE658710-164990 S66 Solöfj. SKVVF-S66 Solöfjärden Havet
41 Sollenkrokafjärden SE658772-166265 S63 Sollenkroka SKVVF-S63 Sollenkrokafjärden Havet
42 Sandöfjärden SE658860-165653 S63b O Sandön SKVVF-S63b Sandöfjärden Havet
43 Stora Värtan SE658925-163265 S75 Stora Värtan SKVVF-S75 Stora Värtan Havet
44 Skagsfjärden SE658961-166646 S61 Skagsfj. SKVVF-S61 Skagsfjärden Havet
45 Norra Vaxholmsfjärden SE659023-164462 S69 N Vaxholmsfj. SKVVF-S69 Norra Vaxholmsfjärden Havet
46 Tallaröfjärden SE659043-164150 S71 S Kullö SKVVF-S71 Tallaröfjärden Havet
47 Möja söderfjärd SE659077-167204 S60b ext Möja S-fj. SKVVF-S60b Möja söderfjärd Havet
48 Kodjupet, östra SE659163-164435 S70 Kodjupet SKVVF-S70 Kodjupet Havet
49 Överbyfjärden SE659232-164125 S72 Överbyfj. SKVVF-S72 Överbyfjärden Havet
50 Östra Saxarfjärden, södra SE659252-165513 S41 S Saxarfj. SKVVF-S41 Östra Saxarfjärden Havet
51 Träsköfjärden, södra SE659253-166049 S46 Idholmen SKVVF-S46 Träsköfjärden Havet
52 Säbyvik SE659278-163787 S73 Säbyviken SKVVF-S73 Säbyvik Havet
53 Björkskärsfjärden SE659350-169099 S58 V St Nassa SKVVF-S58 Björkskärsfjärden Havet
54 Trälhavet SE659352-164638 S43 Trälhavet SKVVF-S43 Trälhavet Havet
55 Västra Saxarfjärden SE659524-164964 S42 V Saxarfj. SKVVF-S42 Västra Saxarfjärden Havet
56 Östra Saxarfjärden, norra SE660329-165523 S39 SO Ryssmasterna SKVVF-S39 Östra Saxarfjärden Havet
57 Gälnan SE660434-166698 S44 Gälnan SKVVF-S44 Gälnan Havet
58 Svartlögafjärden SE660505-167695 S49 Svartlögafj. SKVVF-S49 Svartlögafjärden Havet
59 Skatfjärden SE660910-166717 S31 Skatfj. SKVVF-S31 Skatfjärden Havet
60 Bergshamraviken SE661479-166114 S37 Bergshamraviken SKVVF-S43 Bergshamraviken Havet
61 Ålandsfjärden, yttre SE662121-167772 S20 NO Furusund SKVVF-S20 Ålandsfjärden sek namn Havet
62 Vidingefjärden SE662158-169392 S53 O Vidinge SKVVF-S53 Vidingefjärden Havet
63 Kapellskärsområdet SE662964-168502 S15 V Tjockö SKKVF-S15 Kapellskärsområdet Havet
64 Norrtäljeviken, östra SE663262-167266 S10 Norrtäljeviken SKVVF-S10 Norrtäljeviken Havet
65 Vätösundet SE663749-167459 S4b Vätösundet SKVVF-S4b Vätösundet Havet
66 Björköfjärden, mellersta SE664089-167850 S3 S Björköfj. SKVVF-S3 Björköfjärden Havet
67 Björköfjärden, inre SE664840-167282 S1 Bagghusfjärden SKVVF-S1 Björköfjärden Havet
68 Ortalaviken, Klockargrundet SE665583-166716 U16a S Ortalaviken SKVVF-U16a Ortalaviken Havet
69 Ortalaviken, mellersta SE666096-166560 U16b Ortalaviken mellersta SKVVF-U16b Ortalaviken Havet
70 Edeboviken, mellersta SE666870-165414 U12 Edeboviken SKVVF-U12 Edeboviken Havet
71 Ålands hav, södra SE666874-167491 Norra randen SKVVF-NR Del av N Ålands havs utsjövatten Havet
72 Singöfjärden SE667440-165997 U15 Singöfj. SKVVF-U15 Singöfjärden Havet
73 Hargsviken SE667616-164865 U13 Hargshamn SKVVF-U13 Hargsviken Havet
74 Östhammarfjärden, yttre SE668045-164810 U14 V Tvärnö SKVVF-U14 Östhammarsfjärden Havet
75 Östhammarfjärden, inre SE668408-164459 U18 Östhammarsfj. SKVVF-U18 Östhammarsfjärden Havet
76 Ängsfjärden SE668811-165326 U8 O Alnösten SKVVF-U8 Ängsfjärden Havet
77 Öregrundsgrepen, inre SE669496-164589 U7 Öregrund SKVVF-U7 Öregrundsgrepen Havet
78 Kallriga Fjärden SE669564-163630 U6b Kallrigafjärden SKVVF-U6b Kallrigafjärden Havet
79 Öregrundsgrepen, mellersta SE669914-164195 U5d Öregrundsgrepen SKVVF-U5d Öregrundsgrepen Havet
80 Öregrundsgrepen, yttre SE670766-163806 U5b Engelska grundet SKVVF-U5b Öregrundsgrepen Havet
81 Karlholmsfjärden, västra SE671416-160197 U4 Karlholm SKVVF-U4 Karlholmsfjärden Havet
82 Lövstabukten SE671913-160354 U3 Lövstabukten SKVVF-U3 Lövstabukten Havet