RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Intensiv

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1962
-
Pågående
Västra Götaland
2011-02-25 16:49
2015-01-28 14:23
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Backamo SE645700-127400 Backamo vt3 Kustområde
2 Eketärnan SE649172-141635 Eketärnan Sk9 Gällsebo Motala ström
3 Fjösbo SE657122-128130 Fjösbo P1 Göta älv
4 Flötemarksön SE652780-126240 Flötemarksön 733 Enningdalsälven
5 Gullmarsberg SE648000-125800 Gullmarsberg vt4 Lysekil Kustområde
6 Hallen SE646490-126610 Hallen 809 Kustområde
7 Hultet SE647820-140790 Hultet Sk11 Tibro Göta älv
8 Håsten SE646823-130510 Håsten P28 Göta älv
9 Härlanda tjärn SE640460-127650 Härlanda tjärn Obs4 Göta älv
10 Hästevik SE640730-125620 Hästevik Obs13 Göteborg Kustområde
11 Högelid källa SE650340-140410 Högelid källa Sk18b Lokaåsen-Fägre-Åkullamossen Göta älv
12 Högsås SE652890-141740 Högsås Sk15 Motala ström
13 Justins källa SE649910-128380 Justins källa P21 Örekilsälven
14 Kroken SE653200-123900 Kroken 800 Kustområde
15 Lunneviken SE655710-123410 Lunneviken 729 Tanum Kustområde
16 Lyse SE647480-124770 Lyse 740 Lysekil Kustområde
17 Nittorp SE638655-136220 Nittorp P61 Ätran
18 Nössemark SE656370-127271 Nössemark P3 Göta älv
19 Offerkällan SE643028-136790 Offerkällan P47 Ätran
20 Pjältered, Årekärr SE639130-127060 Pjältered, Årekärr Obs8 Göteborg Kustområde
21 Ruskela källa SE646498-137338 Ruskela källa Sk25 Falköping-Skövde Göta älv
22 Rävsbo SE642963-129685 Rävsbo P41 SE642976-129738 Göta älv
23 Röberg SE639700-130050 Röberg 718 Rolfsån
24 Vagnshed SE643677-130633 Vagnshed P36 Göta älv
25 Ödskölt SE653128-128928 Ödskölt P13 Backen Göta älv
26 Österslätt SE641480-127080 Österslätt Obs14 Göta älv