RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Intensiv

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1962
-
Pågående
Västra Götaland
2011-02-25 16:49
2015-01-28 14:23

Grundvattenprovtagning. Utvalda stationer för intensiv provtagning. Källor dominerar. I först hand för övervakning av försurning.
Undersökningstyper Grundvattenkemi, intensiv/integrerad
Startår 1962 Slutår 2014
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
pH 1962 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
pH lab
Alkalinitet 1962 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 1962 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 1962 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1962 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 1962 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 1962 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 1962 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 1962 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 1962 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Syrgas 1962 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalcium 1962 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kobolt 1962 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Järn 1962 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalium 1962 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Natrium 1962 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Mangan 1962 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
TOC 1962 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kisel 1962 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrat + nitrit 1962 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalaluminium 1962 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Barium 1962 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Strontium 1962 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Molybden 1962 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrit 1962 - 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning