RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet ger underlag för att bedöma ekologisk status enligt Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön i sjöar. Det kan utgöra en del av den kontrollerande övervakningen enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om övervakning av ytvatten (NFS 2006:11). Data från programmets undersökningar innebär att att kvalitetsfaktorerna allmänna förhållanden (näringsämnen, siktdjup, försurning) och växtplankton (klorofyll) enligt NFS 2008:1 kan bedömas.

Programmet ger öven underlag till uppföljning av miljömålen "ingen övergödning" och "levande sjöar och vattendrag". Genom att undersökningen
bedrivs synoptiskt kan kartor som visar tillståndet i hela avrinningsområden, län eller vattendistrikt tas fram. Tillståndet i olika sjöar kan direkt jämföras. Programmet ger dock ingen information om inomårsvariationen.

Detta delprogram ska så långt som möjligt samordna och koordinera kommunernas provtagningar så att data kan utvärderas även i ett
regionalt perspektiv. Delprogrammet ska även förse kommunerna med ett regionalt jämförelsematerial.

Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Stockholms län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2006
-
Pågående
Stockholm
Uppsala
2011-02-27 20:45
2019-10-17 10:49
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Albysjön (A2) SE657030-161810 Albysjön SLUAB0198 Albysjön Norrström
2 Aspdalssjön SE665850-164678 Aspdalssjön SLUC0053 Aspdalssjön Skeboån
3 Aspen SE656842-161442 Aspen SLUAB0084 Aspen Norrström
4 BORNAN SE665533-166447 Bornan SLUAB0126 Bornan Kustområde
5 BOTTENFJÄRDEN SE663960-166746 Bottenfjärden SLUAB0138 Bottenfjärden Broströmmen
6 Brosjön SE664094-166287 Brosjön SLUAB0208 Brosjön Broströmmen
7 Bysjön, mitt SE656257-162121 Bysjön Bysjön Kustområde
8 Bårsjön SE206260-501599 Bårsjön SLUAB0496 Bårsjön Norrström
9 Drängsjön SE660229-164320 Drängsjön SLUAB0290 Drängsjön Åkersström
10 Erken SE663894-165821 Erken SLUAB0157 Erken Broströmmen
11 Exarbysjön, mitt SE660915-164834 Exarbysjön SLUAB0380 Exarbysjön Kustområde
12 Fjättersjön SE653600-162119 Fjättersjön SLUAB0158 Fjättersjön Kustområde
13 Frösjön SE655011-158700 Frösjön SLUD0147 Frösjön Trosaån
14 Fysingen SE660749-161885 Fysingen Fysingen Norrström
15 GARNSVIKEN SE660189-163937 Garnsviken Garnsviken Åkersström
16 GAVEL-LÅNGSJÖN SE663824-164011 Gavel-Långsjön SLUAB0125 Gavel-Långsjön Norrtäljeån
17 Gillfjärden, mitt SE663311-166630 Gillfjärden Gillfjärden Broströmmen
18 GISEN SE664281-165109 Gisen SLUAB0140 Gisen Skeboån
19 Grindsjön SE655335-161924 Grindsjön SLUAB0159 Grindsjön Kustområde
20 Hersen, djuphålan SE660935-164669 Hersen Hersen Ligger utanför HARO
21 Holmsjön SE662545-166776 Holmsjön Kustområde
22 INFJÄRDEN SE662967-167847 Infjärden SLUAB0115 Infjärden Kustområde
23 Järlasjön 1 SE657807-163382 Järlasjön, mitt Järlasjön Kustområde
24 Kornan SE208407-514401 Kornan Kornan Norrtäljeån
25 KYRKSJÖN SE654429-160108 Kyrksjön, Hölö SLUAB0096 Kyrksjön (Hölö) Kustområde
26 Kyrksjön (Norrtälje) SE662769-166054 Kyrksjön (Norrtälje) SLUAB0132 Kyrksjön Norrtäljeån
27 Källtorpssjön, mitt SE657692-163455 Källtorpssjön, mitt Källtorpssjön Kustområde
28 Largen SE661077-165358 Largen SLUAB0128 Largen Kustområde
29 Lilla Skogssjön SE655872-162003 Lilla Skogssjön SLUAB0271 Lilla Skogssjön Kustområde
30 Lilla Ullfjärden SE660802-159822 Lilla Ullfjärden SLUAB0117 Lilla Ullfjärden Norrström
31 LIMMAREN SE662692-166465 Limmaren SLUAB0081 Limmaren Kustområde
32 Lommaren SE662985-166093 Lommaren SLUAB0162 Lommaren Norrtäljeån
33 Losjön, mitt SE660837-165561 Losjön Losjön Kustområde
34 LÅNGSJÖN SE662685-164279 Långsjön, Rimbo SLUAB0124 Långsjön (Rimbo) Norrtäljeån
35 Långsjön (Ekskogen), mitt SE661222-164532 Långsjön (Ekskogen), mitt Långsjön Kustområde
36 Långsjön (Moraån) SE656055-159712 Långsjön, Vacksta V SLUAB0672 Långsjön (Moraån) Kustområde
37 Långsjön (Mölnbo), mitt SE654293-159359 Långsjön, Mölnbo SLUAB0202 Långsjön (Mölnbo) Trosaån
38 Långviksträsket SE206338-519133 Långviksträsket SLUAB0045 Långviksträsket Kustområde
39 LÄNNA KYRKSJÖ SE662118-165862 Länna kyrksjö SLUAB0136 Länna Kyrksjö Kustområde
40 Malmsjön SE207582-521280 Malmsjön Kustområde
41 Malmsjön (Södertälje) SE206281-501994 Malmsjön, Södertälje SLUAB0155 Malmsjön Norrström
42 MUSKAN SE654424-162018 Muskan SLUAB0154 Muskan Kustområde
43 MÅSNAREN SE656310-160034 Måsnaren SLUAB0122 Måsnaren Kustområde
44 Mälaren-Garnsviken SE661484-160958 Mälaren-Garnsviken SLUAB0212 Mälaren-Garnsviken Norrström
45 Mälaren-Hilleshögviken SE658667-160865 Mälaren-Hilleshögviken SLUAB0213 Mälaren-Hilleshögviken Norrström
46 Norasjön SE205321-502635 Norasjön Norasjön Kustområde
47 Norrsjön, mitt SE665138-164175 Norrsjön SLUDXXXX Norrsjön Skeboån
48 Norrviken SE659512-162070 Norrviken SLUAB0605 Norrviken Norrström
49 Närdingen SE664765-165855 Närdingen SLUAB0166 Närdingen Skeboån
50 Ogan SE655442-159399 Ogan Ogan Kustområde
51 Oxundasjön SE660535-161693 Oxundasjön SLUAB0211 Oxundasjön Norrström
52 Ruggen, mitt SE660513-165131 Ruggen Ruggen Kustområde
53 Rumsättrasjön, mitt SE660947-165097 Rumsättrasjön SLUAB0274 Rumsättrasjön Kustområde
54 Sillen SE654459-158920 Sillen SLUD0128 Sillen Trosaån
55 Sjundasjön, mitt SE655232-158911 Sjundasjön Sjundasjön Trosaån
56 SKEDVIKEN SE663019-164006 Skedviken SLUAB0137 Skedviken Norrtäljeån
57 Skillötsjön SE654798-158954 Skillötsjön SLUAB0147 Skillötsjön Trosaån
58 Skogsviken SE208123-524430 Skogsviken Kustområde
59 Smalsjön SE208478-516963 Smalsjön Broströmmen
60 SOTTERN SE664427-164458 Sottern SLUAB0141 Sottern Skeboån
61 SPARREN SE662199-164238 Sparren SLUAB0131 Sparren Åkersström
62 Stora Alsjön SE205817-499850 Stora Alsjön SLUAB0517 Stora Alsjön Kustområde
63 Stora Skogssjön SE205962-508720 Stora Skogssjön SLUAB0209 Stora Skogssjön Kustområde
64 Storsjön (Fågelbrolandet), mitt SE657526-166086 Storsjön (Få) Storsjön SE6089
65 Storsjön (Loåns norra), mitt SE661052-164836 Storsjön (Loån N) SLUAB0454 Storsjön Kustområde
66 Storsjön (Loåns södra) SE660724-164775 Storsjön (Loåns södra) Storsjön Kustområde
67 STRÖDJAN SE664824-166096 Strödjan Ströjan Kustområde
68 Stunnträsk SE654769-164772 Stunnträsk Stunnträsk SE6089
69 Syningen, mitt SE662976-164357 Syningen SLUAB0161 Syningen Norrtäljeån
70 Söderbysjön, mitt SE657573-163364 Söderbysjön, mitt Söderbysjön Kustområde
71 Sörsjön SE205425-502792 Sörsjön SLUAB0197 Sörsjön Kustområde
72 Tomtsjön SE208351-524050 Tomtsjön Kustområde
73 Trönsjön SE655224-159182 Trönsjön KOAB27 Trönsjön Trosaån
74 Tullan SE656764-160737 Tullan SLUAB0312 Tullan Norrström
75 Tullingesjön (30) SE656817-161807 Tullingesjön SLUAB0272 Tullingesjön Norrström
76 TURINGEN SE656668-159332 Turingen SLUAB0203 Turingen Norrström
77 Tärnan SE660688-164478 Tärnan Tärnan Kustområde
78 Ubby-Långsjön SE663340-163300 Ubby-Långsjön SLUAB0156 Ubby-Långsjön Norrström
79 Ullnasjön SE659866-163282 Ullnasjön SLUAB0160 Ullnasjön Kustområde
80 Uttran SE656370-161024 Uttran SLUAB0040 Uttran Norrström
81 Vallentunasjön, djuphåla SE660085-162662 Vallentunasjön SLUAB0199 Vallentunasjön Norrström
82 Viren SE660892-165434 Viren (Loån) SLUAB0113 Viren Kustområde
83 VIREN SE661961-164710 Viren (Beateberg) SLUAB0135 Viren Kustområde
84 Vågsjön SE208581-520646 Vågsjön SLUAB0510 Vågsjön Broströmmen
85 VÄLLINGEN SE655819-159740 Vällingen SLUAB0116 Vällingen Kustområde
86 Västra Styran SE654097-161742 Västra Styran SLUAB0143 Västra Styran Kustområde
87 Yngern SE206048-499793 Yngern Yngern Norrström
88 Älvviken SE205258-509267 Älvviken SLUAB0268 Älvviken Kustområde
89 Ängsholmsbadet SE659540-163025 Rönningesjön-Hundbadet Rönningesjön Kustområde
90 Öran SE656007-162978 Öran KOAB21 Öran Kustområde
91 ÖSMAREN SE664196-166793 Ösmaren SLUAB0139 Ösmaren Kustområde

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Barsjön, mitt SE661198-164837 Barsjön Kustområde
2 Björndalssjön, mitt SE661225-164780 Björndalssjön Björndalssjön Kustområde
3 Blågården, mitt SE661839-165274 Blågården Blågården Kustområde
4 Dammstakärret SE659056-163957 Dammstakärret SLUAB0394 Dammstakärret Kustområde
5 Falken, mitt SE663336-164993 Falken Falken Broströmmen
6 Fansjön, mitt SE664377-165276 Fansjön Fansjön Skeboån
7 Gäddsjön, mitt SE663627-164761 Gäddsjön Gäddsjön Broströmmen
8 Hansjön SE665275-165214 Hansjön SLUAB0349 Hansjön Skeboån
9 Horssjön, mitt SE661006-164274 Horssjön Kustområde
10 Hoven, mitt SE661450-164449 Hoven Hoven Kustområde
11 IGELVIKEN SE658371-160880 Igelviken Igelviken Norrström
12 Kyrksjön (Ljusterö) SE660442-165957 Kyrksjön (Ljusterö) Kyrksjön SE6089
13 Ladängssjön, mitt SE664188-165208 Ladängssjön Skeboån
14 Lilla Harsjön, mitt SE660826-164268 Lilla Harsjön Lilla Harsjön Kustområde
15 Lilla Horssjön SE655339-159175 Lilla Horssjön Trosaån
16 Liss-Mårdsjön SE665258-164719 Liss-Mårdsjön SLUAB0282 Liss-Mårdsjön Skeboån
17 Långsjön (Koludden) SE664231-165435 Långsjön (Koludden) SLUAB0389 Långsjön (Koludden) Skeboån
18 Långsjön (Paradiset) SE656047-162784 Långsjön (Paradiset) SLUAB0034 Långsjön (Paradiset) Tyresån
19 Långssjön (N Riala), mitt SE661834-165363 Långsjön (N Riala) Långsjön Kustområde
20 Långtarmen SE658758-160285 Mälaren-Långtarmen Mälaren-Långtarmen Norrström
21 Malmsjön, mitt SE661093-164496 Malmsjön Malmsjön Kustområde
22 Mellansjön (Fågelbrolandet) SE657430-166003 Mellansjön (Fågelbrolandet Mellansjön Kustområde
23 Messormen, mitt SE660804-164853 Messormen Messormen Kustområde
24 Mårdsjön, mitt SE663548-165222 Mårdsjön Broströmmen
25 Mälaren, Asknäsviken SE657420-161141 Mälaren-Rödstensfjärden Asknäsviken Mälaren-Rödstensfjärden Norrström
26 Mälaren-Görväln, Eldgarnsö SE659261-160485 Mälaren-Görväln Eldgarnsö Mälaren-Görväln Norrström
27 Mälaren-Prästfjärden, Adelsö SE658817-159359 Mälaren-Prästfjärden Adelsö-Sättra Mälaren-Prästfjärden Norrström
28 Mälaren-Prästfjärden, Väsby Hage SE658841-159760 Mälaren-Prästfjärden Väsby hage Mälaren-Prästfjärden Norrström
29 Mälaren-Skarven SE660879-161257 Mälaren-Skarven Mälaren-Skarven Norrström
30 Norrsjön (Bergshamraån), mitt SE661451-164762 Norrsjön (Bergshamraån) Norrsjön Kustområde
31 Norrsjön (Brollsta) SE661004-164114 Norrsjön (Brollsta) Norrsjön Åkersström
32 Norrviken SE659222-167824 Norrviken SLUAB0605 SE6089
33 Pottåkersjön, mitt SE663505-164711 Pottåkersjön Pottåkerssjön Broströmmen
34 Rösjön (Norrtälje), mitt SE662195-164609 Rösjön Rösjön Norrtäljeån
35 Skären, mitt SE661464-164581 Skären Skären Kustområde
36 Snävingen, mitt SE661439-164906 Snävingen Snävingen Kustområde
37 Stora Harsjön, mitt SE660636-164244 Stora Harsjön Stora Harsjön Kustområde
38 Stora Horssjön SE655328-159158 Stora Horssjön Trosaån
39 Stormaren SE663364-168905 Stormaren SLUAB0382 Stormaren SE6089
40 Storsjön (Harbroholmsån), mitt SE665620-165017 Storsjön (Harbroholmsån) Storsjön Skeboån
41 Storträsket SE656831-166532 Storträsket SLUAB0601 Storträsket SE6089
42 Trastsjön, mitt SE659860-164398 Trastsjön Kustområde
43 Trehörningen (Loån), mitt SE661057-165527 Trehörningen (Loån) Trehörningen Kustområde
44 Trehörningen (S Erken), mitt SE663289-165043 Trehörningen (S Erken) Trehörningen Broströmmen
45 Trehörningen (V Erken), mitt SE663843-164526 Trehörningen (V Erken) Trehörningen Broströmmen
46 Träsksjön SE655142-162666 Träsksjön SLUAB0129 Träsksjön Kustområde
47 Vadbosjön, mitt SE661432-165642 Vadbosjön Vadbosjön Kustområde
48 Valingeträsk SE654599-163289 Valingeträsk SLUAB0602 Valingeträsk SE6089
49 Återvallsträsk SE657482-165178 Återvallsträsk SLUAB0604 Återvallsträsk SE6089