RMÖ, Norrbottens län, Vegetationsklädda bottnar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmets syfte är att påvisa långsiktiga förändringar i den marina miljön samt att följa den biologiska mångfalden. Programmet ska även identifiera förekomst av främmande arter.
Godkänd
2011-03-14 08:22
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2007
-
Pågående
Norrbotten
2011-02-28 12:49
2011-02-28 12:58
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Råneå SE654997-222557 Råneå 654997-222557 Rånefjärden Havet