SRK, Bräkneån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-03-01 09:29
Sötvatten
Löpande program
Bräkneåns vattenförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1987
-
Pågående
Kronoberg
Blekinge
2011-02-28 16:33
2018-02-28 16:12
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bräkneån, Fiskestadssjöns utlopp SE627624-144940 Bräkneån, Fiskestadssjöns utlopp 2B ESKILAÅN: Ygden - Fiskestadsjön Bräkneån
2 Bräkneån, mynningsområdet SE622985-145625 Bräkneån, mynningsområdet 12 BRÄKNEÅN: Östersjön - Lillån Bräkneån
3 Bräkneån, nedströms Bälganet SE625085-145220 Bräkneån, nedströms Bälganet 8 BRÄKNEÅN: Östersjön - Lillån Bräkneån
4 Bräkneån, Tikens utlopp SE626090-144800 Bräkneån, Tikens utlopp 6 BRÄKNEÅN: Lillån - Tiken Bräkneån
5 Bräkneån, Ygdens utlopp SE626955-144910 Bräkneån, Ygdens utlopp 2C BRÄKNEÅN: Tiken - Ygden Bräkneån
6 Hyllen, yta och botten SE627228-144535 Hyllen, yta och botten 51 Hyllen Bräkneån
7 Nistenskanalen SE627827-144880 Nistenkanalen N BRÄKNEÅN: Fiskestadsjön - Hörda mosse Bräkneån
8 Tiken, yta och 7 m SE626550-144915 Tiken, yta och 7 m 4 Tiken Bräkneån
9 Älgasjöbäckens mynning i Bräkneån SE625265-145250 Älgasjöbäckens mynning i Bräkneån 54 LILLÅN: Bräkneån - Råsasjön Bräkneån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bräkneån, uppströms Bräkne-Hoby SE623315-145625 Bräkneån, uppströms Bräkne-Hoby 10 BRÄKNEÅN: Östersjön - Lillån Bräkneån