RMÖ, Uppsala län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Provtagning och analys av grundvatten utförs för att registrera förändringar i grundvattnets kemi bl.a. till följd av antropogen påverkan.
Antropogen påverkan ger upphov till en mängd olika föroreningar som riskerar att påverka grundvattnet, t.ex. bekämpningsmedel, nitrat och PAH:er. Kunskapen om kvaliteten i grundvatten som kan antas vara antropogent påverkade är otillräcklig.

För att miljöövervakning av antropogent påverkade grundvatten ska ske på ett sätt som motsvarar en del av kraven i förordningen 2004:660 om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VFF) och SGU:s föreskrifter SGU-FS 2006:2 samt miljömålet Grundvatten av god kvalitet behövs en vägledning till upprättande av de regionala provtagningsprogrammen.

Resultatet av övervakningen ska visa hur grundvatten påverkas av antropogena aktiviteter samt ge underlag till en bättre riskbedömning.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Uppsala län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2010
-
Pågående
Uppsala
2011-03-01 14:22
2016-03-31 13:34
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bragby SE622171-169580 Bragby Ramstalund Norrström
2 Börstil SE615760-166784 Börstil Östhammar Olandsån
3 Ed SE616975-168097 Ed Östhammar Kustområde
4 Enköpingsåsen Munksundet SE624663-170655 Enköpingsåsen Munksundet Enköpingsåsen Norrström
5 Enköpingsåsen Nygård SE624448-169117 Enköpingsåsen Nygård Enköpingsåsen Heby-Härnevi Norrström
6 Enköpingsåsen Vånsjöbro SE618353-161217 Enköpingsåsen Vånsjöbro Enköpingsåsen Heby-Härnevi Norrström
7 Enköpingsåsen Ådalen SE619746-172219 Enköpingsåsen Ådalen Enköpingsåsen Heby-Härnevi Norrström
8 Frebro SE615222-169073 Frebro Uppsalaåsen, Månkarbo Tämnarån
9 Gimo-Västberga SE626994-171258 Gimo-Västberga Gimo tätort Olandsån
10 Gunsta SE622237-165696 Gunsta Gunsta Norrström
11 heby SE616593-159466 heby Enköpingsåsen Heby-Härnevi Norrström
12 Kull-Gränby SE616169-165130 Kull-Gränby Vattholmaåsen-Storvreta Norrström
13 Månkarbo SE617555-161947 Månkarbo Uppsalaåsen, Månkarbo Tämnarån
14 Roddarne (reserv) SE621880-160617 Roddarne (reserv) Borggårde Olandsån
15 Rämban SE623428-169737 Rämban Vänge Norrström
16 Sunnersta SE618671-166511 Sunnersta Uppsalaåsen-Uppsala Norrström
17 Östa SE623414-164035 Östa Vattholmaåsen-Storvreta Norrström