RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syfte är att följa utvecklingen vad gäller vattenkemiska och fysikaliska aspekter i ett fåtal regionala trendsjöar och trendvattendrag.
Godkänd
2011-03-04 14:19
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Jämtlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1998
-
Pågående
Jämtland
2011-03-04 13:58
2011-06-17 13:12
ID Namn Författare År URL Fil