RMÖ, Elfiske, Östergötland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
I länet finns ett stort antal värdefulla rinnande vatten. Länet har uppväxtområden för havsöring utefter östersjökusten, stammar av vättern- och sommenöring samt flera andra lokala stammar av insjööring. Miljöövervakning av fisk ger ett viktigt underlag för att bedöma miljötillståndet i länets vattendrag.

Under 2003 påbörjades det första treårsprogrammet för elfiske i länet och det är ett samarbetesprogram med kommuner och fiskevårdsområden. Programperioder; 2003-2005, 2006-2008, 2009-2011, 2012-2014, 2015-2017 och 2018-pågående.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Östergötlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2003
-
Pågående
Östergötland
Jönköping
2011-03-07 08:42
2019-06-05 12:19
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Borkhultsån SE646149-152247 Borkhultsån Borkhultsån Borken-Yxningen Söderköpingsån
2 Bulsjöån (Visskvarn kvillen) SE641848-147463 Bulsjöån Visskvarn kvillen Bulsjöån Sommen-Östersjön Motala ström
3 Bulsjöån (Visskvarn övre) SE641804-147490 Bulsjöån Visskvarn övre Bulsjöån Sommen-Östersjön Motala ström
4 Bulsjöån,Visskvarn SE641825-147480 Bulsjöån,Visskvarn Bulsjöån Sommen-Östersjön Motala ström
5 Börrumsbäcken SE646965-154810 Börrumsån Börrumsbäcken Kustområde
6 Börrumsån (Glappt. rifflepool) SE646732-154490 Börrumsån Glappt. rifflepool Börrumsbäcken Kustområde
7 Börrumsån (Ravinen) SE646950-154785 Börrumsån Ravinen Börrumsbäcken Kustområde
8 Djupviksbäcken SE650174-155045 Djupviksbäcken Djupsviksbäcken Kustområde
9 Djurkällebäcken SE649424-145114 Djurkällebäcken Motala ström
10 Fjällbäcken (Ned fall/Gula huset) SE646088-155153 Fjällbäcken Ned fall/Gula huset WA92396203 Kustområde
11 Fredriksnäsbäcken SE645842-155473 Fredriksnäsbäcken WA55909387 Kustområde
12 Getåbäcken SE650526-152825 Getåbäcken Getåbäcken Kustområde
13 Getåbäcken (Nedre ravinen) SE650514-152838 Getåbäcken Nedre ravinen Getåbäcken Kustområde
14 Getåbäcken, övre SE650704-152667 Getåbäcken, övre Getåbäcken Kustområde
15 Horvabäcken, Vägen dammen SE641267-148492 Horvaån (vid Möckeln) Motala ström
16 Humlebäcken SE645179-148168 Humlebäcken WA58600357 Motala ström
17 Humlebäcken SE645302-148134 Humlebäcken WA58600357 Motala ström
18 Humlebäcken SE645629-148055 Humlebäcken WA58600357 Motala ström
19 Häradsbäcken SE642969-145547 Häradsbäcken Häradsbäcken Motala ström
20 Jonsbo/Hallstaån SE644665-149088 Jonsbo/Hallstaån Drillaån (Drögen-Järnlunden) Motala ström
21 Kapellån SE647590-148080 Kapellån Lillån (Kapellån) Motala ström
22 Kavlebäcken SE650235-145020 Kavelbäcken Kavelbäcksgård WA10952360 Motala ström
23 Kisaån, Föllingsö SE642855-148796 Kisaån, Föllingsö Storån (Kisaån) Motala ström
24 Kolmårdsbäcken SE650430-153513 Kolmårdsbäcken Kustområde
25 Kvarsebobäcken SE650200-154797 Kvarsebobäcken Kvarseboån
26 Kvarsebobäcken (Längst ner) SE650216-154796 Kvarsebobäcken Längst ner Kvarseboån Kustområde
27 Kärrsbyån SE649425-145230 Kärrsbyån WA48696547 Motala ström
28 Köleforsån SE643528-149152 Storån Nedan Knäck Storån (Kisasjön - Åsunden) Motala ström
29 Lillån SE645282-145749 Lillån Lillån (Omlöpet vid Boxholm S) Motala ström
30 Lillån SE645790-145823 Lillån Lillån (Omlöpet vid Boxholm N) Motala ström
31 Lillörnsbäcken SE643152-147653 Bäck från Lillören Lillörnsbäcken Lillörnsbäcken Motala ström
32 Linnefors SE645885-145675 Linnefors Svartån (Öringe) Motala ström
33 Mörkforsbäcken (Vindån) SE643494-154785 Mörkforsbäcken (Vindån) Mörketorpsbäcken Vindån
34 Ned omlöp Timmerö SE644956-145597 Lillån (Omlöpet vid Boxholm S) Motala ström
35 Odensbergsbäcken SE650745-145037 Odensbergsbäcken WA29252104 Motala ström
36 Olstorpsån SE641201-145791 Olstorpsån Bulsjöån Motala ström
37 Olstorpsån (Snickeri-förgrening) SE641221-145774 Bulsjöån (Olstorpsån) Snickeri-förgrening Bulsjöån Motala ström
38 Passdalsån SE646788-155059 Passdalsån Passdalsån Kustområde
39 Passdalsån (Kvarnen) SE646728-155014 Passdalsån Kvarnen Passdalsån Kustområde
40 Pinnarpsbäcken SE642742-148265 Pinnarpsbäcken Bäck från Tidersrum - Övre Fölingen Motala ström
41 Pinnarpsbäcken (Crossbanan strömsträcka) SE642765-148270 Bäck från Välen (Pinnarpsb) Crossbanan strömsträcka Bäck från Tidersrum - Övre Fölingen Motala ström
42 Pinnarpsbäcken (Uppstr bron vindskydd) SE642941-148281 Bäck från Välen (Pinnarpsb) Uppstr bron vindskydd Bäck från Tidersrum - Övre Fölingen Motala ström
43 Pjältån SE650397-152136 Pjältån Pjältån (Åby - Havet) Kustområde
44 Pjältån SE650642-152003 Pjältån Pjältån (Svängbågen-Åby) Kustområde
45 Pjältån (Stendamm-Loddbyv) SE650236-152164 Pjältån Stendamm-Loddbyv Pjältån (Åby - Havet) Kustområde
46 Silverån Forserum SE640035-147300 Silverån Forserum Silverån: Brusaån - källan Emån
47 Silverån Ov.bron Svinhultsväg SE639990-147520 Silverån Silverån: Brusaån - källan Emån
48 Sjöhamrabäcken SE648735-145401 Sjöhamrabäcken WA40133989 Motala ström
49 Skansån SE651155-147710 Skansån ÅBACKEN Skansån (Lien) Motala ström
50 Skrivarmoån SE640754-146231 Skrivarmoån Uppströms väg Skrivaremoån Motala ström
51 Skrivarmoån SE640770-146255 Skrivaremoån Förgrening-fall Motala ström
52 Stordalsbäcken SE650576-152808 Stordalsbäcken Ovan vägen Kustområde
53 Storån SE643480-149144 Köleforsån Storån (Kisasjön - Åsunden) Motala ström
54 Storån SE648430-153025 Storån Runt svängen Storån (Söderköping) Söderköpingsån
55 Storån (S:t laurentikyrkan) SE648430-153000 Storån S:t laurentikyrkan Storån (Söderköping) Söderköpingsån
56 Storån vid Falerum SE644724-152289 Storån vid Falerum Storån (Falerum) Storån
57 Svartån, stenbordet SE644960-145490 Svartån, stenbordet Svartån: Laxberg Motala ström
58 Sviestadsån, Nedstr. Bjursby kvarn SE648310-149392 Sviestadsån (Bankekind-Roxen) Motala ström
59 Sviestadsån, Uppströms Bjursby kvarn SE647946-149646 Sviestadsån (Bankekind-Roxen) Motala ström
60 Svintunabäcken SE650672-153196 Svintunabäcken Svintunaån Kustområde
61 Svintunaån SE650414-153410 Svintunaån Svintunaån Kustområde
62 Torshagsån SE650482-152195 Torshagsån Torshagsån (Ne. Glottern-Havet) Kustområde
63 Vadsbäcken SE649266-153367 Vadsbäcken Vadsbäcken Kustområde
64 Vammarsmålaån SE645335-154667 Vammarsmålaån Vammarsmålaån Kustområde
65 Vindån (Nedstr Storkvarn) SE643425-154950 Vindån Nedstr Storkvarn Vindån (Mörketorpsbäcken - Havet) Vindån
66 Ålebäcken SE646332-143196 Ålebäcken WA90116603 Motala ström
67 Åsboån SE645385-146255 Åsboån Åsboån Motala ström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bäck från Rånen (Smedjan Lövbo) SE644335-154989 Bäck från Rånen Smedjan Lövbo Från Rånen - Havet Ö Kustområde
2 Bäck från Täftern (Kraftledningen) SE642132-149836 Bäck från Täftern Kraftledningen Bäck från Täftern till Stångån Motala ström
3 Bäck vid Horn SE642237-150780 Bäck vid Horn WA79395520 Motala ström
4 Eksjöbäcken (Ned Ingvastebo kvarn) SE645420-147880 Eksjöbäcken Ned Ingvastebo kvarn Lillån (till Bjärsen) Motala ström
5 Föllingsö SE642845-148792 Kisaån Ned Nedre Fölingen Storån (Kisaån) Motala ström
6 Gusumsån (Gamla fabriken) SE646064-154083 Gusumsån Gamla fabriken Söderköpingsån (Gusumsån) Söderköpingsån
7 Humpån (Gälstad-Lundby ned b) SE646875-147538 Humpån Gälstad-Lundby ned b Humpån Motala ström
8 Humpån (Svenstorp) SE645686-147635 Humpån Svenstorp Humpån Motala ström
9 Hättorpsån (Björnbäcken) SE651539-145922 Hättorpsån Björnbäcken Hättorpsån (Godegård) Motala ström
10 Idhultsån (Nedstr Idhult kvarn) SE643169-150756 Idhultsån Nedstr Idhult kvarn Bäck mellan Fälen & Björken Motala ström
11 Jonsbergsån (Kvarnen) SE648911-155934 Jonsbergsån Kvarnen Jonsbergsån Kustområde
12 Jonsbo/Hallstaån (Jonsbo) SE644533-148850 Jonsbo/Hallstaån Jonsbo Drillaån (Drögen-Järnlunden) Motala ström
13 Jonsbo/Hallstaån (Kullsäter) SE644442-148888 Jonsbo/Hallstaån Kullsäter Drillaån (Drögen-Järnlunden) Motala ström
14 Kallån (Uppstr Hökhålan) SE640550-146934 Kallån Uppstr Hökhålan Kallån Motala ström
15 Kisaån (Fd sågen ned dammen) SE642881-148791 Kisaån Fd sågen ned dammen Storån (Kisaån) Motala ström
16 Kisaån (Kröken vid huset) SE642868-148802 Kisaån Kröken vid huset Storån (Kisaån) Motala ström
17 Lillån (Kulan) SE641509-150484 Lillån Kulan Lillån (biflöde Horn) Motala ström
18 Lillörnsbäcken (Sjöfiske Mörtsjön, övrigt vatten) SE643657-147348 Lillörnsbäcken Sjöfiske Mörtsjön Lillörnsbäcken Motala ström
19 Linna å (Torpa ovan väg) SE642593-146039 Linna å Torpa ovan väg Linna Å Motala ström
20 Linna å (Torpabron) SE642593-146044 Linna å Torpabron Linna Å Motala ström
21 Passdalsån (Brotorp) SE646514-154791 Passdalsån Brotorp Passdalsån Kustområde
22 Passdalsån (Hagen) SE646799-155063 Passdalsån Hagen Passdalsån Kustområde
23 Passdalsån (Korsnäs) SE646827-155049 Passdalsån Korsnäs Passdalsån Kustområde
24 Passdalsån (Kvarnplöjorna) SE646702-154996 Passdalsån Kvarnplöjorna Passdalsån Kustområde
25 Passdalsån (Lindersborg) SE646440-154777 Passdalsån Lindersborg Passdalsån Kustområde
26 Passdalsån (Nedan vägen) SE646812-155052 Passdalsån Nedan vägen Passdalsån Kustområde
27 Passdalsån (Nedre Brosvedarna) SE646635-154970 Passdalsån Nedre Brosvedarna Passdalsån Kustområde
28 Passdalsån (Ovan vägbron) SE646569-154949 Passdalsån Ovan vägbron Passdalsån Kustområde
29 Passdalsån (Passdal) SE646665-154986 Passdalsån Passdal Passdalsån Kustområde
30 Passdalsån (Smedgärdet) SE646735-155042 Passdalsån Smedgärdet Passdalsån Kustområde
31 Passdalsån (Sätterbo nedre) SE646373-154708 Passdalsån Sätterbo nedre Passdalsån Kustområde
32 Passdalsån (Sätterbo övre) SE646375-154696 Passdalsån Sätterbo övre Passdalsån Kustområde
33 Passdalsån (X) SE646762-155057 Passdalsån X Passdalsån Kustområde
34 Passdalsån (Öster Kruktorpet) SE646756-155054 Passdalsån Öster Kruktorpet Passdalsån Kustområde
35 Pjältån SE650428-152115 Pjältån Jursla ovan trumma Pjältån (Åby - Havet) Kustområde
36 Pjältån (Skriketorpsravinen nedre) SE650604-152010 Pjältån Skriketorpsravinen nedre Pjältån (Svängbågen-Åby) Kustområde
37 Pjältån (Skriketorpsravinen övre) SE650688-152004 Pjältån Skriketorpsravinen övre Pjältån (Svängbågen-Åby) Kustområde
38 Ringarhultsån SE650707-146797 Ringarhultsån Flogvägen fors Hättorpsån Motala ström
39 Ringarhultsån (Flogvägen sel 1) SE650711-146812 Ringarhultsån Flogvägen sel 1 Hättorpsån Motala ström
40 Ringarhultsån (Flogvägen sel 2) SE650705-146789 Ringarhultsån Flogvägen sel 2 Hättorpsån Motala ström
41 Ringarhultsån (Ringarhult sel) SE650766-146563 Ringarhultsån Ringarhult sel Hättorpsån Motala ström
42 Skenaån SE647458-145744 Skenaån Skenaån Skenaån Motala ström
43 Skjulån (Kvillområdet) SE642036-149793 Skjulån Kvillområdet Skjulån (Hemsjön-Stångån) Motala ström
44 Storån (Bykvarn) SE648386-152946 Storån Bykvarn Storån (Söderköping) Söderköpingsån
45 Storån (Fallet - åkaféet) SE648430-153050 Storån Fallet - åkaféet Storån (Söderköping) Söderköpingsån
46 Storån (Hospitalskvarn) SE648427-152984 Storån Hospitalskvarn Storån (Söderköping) Söderköpingsån
47 Storån (Sävsmålastugan väg) SE643865-147696 Storån Sävsmålastugan väg Storån (Svalsjö) Motala ström
48 Svintunaån (Mellan dammarna) SE650433-153406 Svintunaån Mellan dammarna Svintunaån Kustområde
49 Tinnerbäcken (Bäckskolan) SE647382-149004 Tinnerbäcken Bäckskolan Tinnerbäcken Motala ström
50 Tinnerbäcken (Ned Ekkälledammen) SE647507-148950 Tinnerbäcken Ned Ekkälledammen Tinnerbäcken Motala ström
51 Tinnerbäcken (Ramshäll fd bro) SE647552-148948 Tinnerbäcken Ramshäll fd bro Tinnerbäcken Motala ström
52 Tinnerbäcken (Ravinen u.s.) SE647548-148945 Tinnerbäcken Ravinen u.s. Tinnerbäcken Motala ström
53 Torshagsån (Ravinen) SE650479-152198 Torshagsån Ravinen Torshagsån (Ne. Glottern-Havet) Kustområde
54 Vadsbäcken SE649558-153386 Vadsbäcken Vadsbäcken Kustområde
55 Vammarsmålaån (Plastindustrin) SE645261-154641 Vammarsmålaån Plastindustrin Vammarsmålaån Kustområde
56 Vindån (Hagen) SE643450-154832 Vindån Hagen Vindån (Mörketorpsbäcken - Havet) Vindån