Lärjeåns kontrollprogram

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Göta älvs Vattenvårdsförbund
RK, Recipientkontroll
1986
-
Pågående
Västra Götaland
2011-03-07 14:15
2017-10-31 15:09
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bro G:a väg 45 SE641060-127270 Lärjeån, Bro G:a väg 45 L9 Lärjeån - från mynningen till Lövsjöarna Göta älv
2 Bro i Västra Bergum SE641510-128405 Lärjeån, Bro i Västra Bergum L4 Lärjeån - från mynningen till Lövsjöarna Göta älv
3 Bro vid Torvhög SE641420-128240 Lärjeån, Bro vid Torvhög L5 Lärjeån - från mynningen till Lövsjöarna Göta älv
4 Lärjeån 8 SE641200-127780 Lärjeån, Bro i Linnarhult L8 Lärjeån - från mynningen till Lövsjöarna Göta älv
5 Östra grenen SE641670-128705 Lärjeån, Östra grenen L2 Lärjeån, östra grenen Göta älv