Lärjeåns kontrollprogram

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Göta älvs Vattenvårdsförbund
RK, Recipientkontroll
1986
-
Pågående
Västra Götaland
2011-03-07 14:15
2017-10-31 15:09

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1989 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1986 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1986 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kemisk syreförbrukning, Mn 2000 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1986 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 1986 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 1986 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1986 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1986 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1986 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 2008 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 1986 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 1986 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 1986 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 2008 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1986 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrit 2008 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 2008 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 2008 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2008 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1986 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1986 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1986 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1986 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1986 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1986 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1986 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 2008 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1986 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 1986 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 1986 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 1986 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 1986 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 1986 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Biologiska kvalitetsfaktorer
Parametrar enligt Badvattendirektivet 1986 - 12 gånger per år Göta älvs Vattenvårdsförbund
E-coli enligt Badvattendirektivet 1986 - 12 gånger per år Göta älvs Vattenvårdsförbund
Enterokocker enligt Badvattendirektivet 1986 - 12 gånger per år Göta älvs Vattenvårdsförbund