RK, Karlit AB

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökningens syfte var att beskriva och följa miljöpåverkan på recipienten från boardfabriken Karlit AB.
Verksamheten upphörde 2012.
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Karlit AB
RK, Recipientkontroll
1992
2011
Avslutat
Uppsala
2011-03-09 16:36
2013-12-11 08:19

Undersökningens syfte är att beskriva och följa miljöpåverkan på recipienten från Karlit AB
Undersökningstyper
Startår 1992 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Bottenfauna 1992 - Var femte år Länsstyrelsen i Uppsala län
BQI 1992 - Var femte år Länsstyrelsen i Uppsala län
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1992 - Var femte år Länsstyrelsen i Uppsala län
Glödförlust 1992 - Var femte år Länsstyrelsen i Uppsala län
Torrsubstans, TS 1992 - Var femte år Länsstyrelsen i Uppsala län