RK, Botsmark avloppsreningsverk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-01 15:44
Sötvatten
Löpande program
Umeå vatten och avfall AB (UMEVA)
RK, Recipientkontroll
1983
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-01 15:41
2011-02-22 13:49

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1983 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1983 - 4 gånger per år UMEVA
Syre
Ljusförhållanden 1983 - 4 gånger per år UMEVA
Färg, Turbiditet
Näringsämnen 1983 - 4 gånger per år UMEVA
TOC, Tot-P, Nitrat-Nitrit-N, Tot-N
Temperaturförhållande 1983 - 4 gånger per år UMEVA
Temperatur
Salthaltsförhållanden 1983 - 4 gånger per år UMEVA
Konduktivitet
Försurning 1983 - 4 gånger per år UMEVA
Alkalinitet, pH
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1983 - 4 gånger per år UMEVA
Absorbans filtrerat (5cm), Absorbans ofiltrerat (5cm)