SRK, Åbyån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll Åbyån
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Heby kommun
SRK, Samordnad recipientkontroll
1975
-
Pågående
Uppsala
2011-03-09 17:03
2011-03-11 12:27
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Åbyån SE667311-157842 Åbyån, Huggle Åbyån 6 Åbyån Tämnarån
2 Åbyån SE667421-157616 Åbyån, Östervåla kyrka Åbyån 4 Kyrkån Tämnarån