SRK, Åbyån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll Åbyån
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Heby kommun
SRK, Samordnad recipientkontroll
1975
-
Pågående
Uppsala
2011-03-09 17:03
2011-03-11 12:27

Samordnad recipientkontroll för Åbyån
Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1975 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1975 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1975 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1975 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1975 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1975 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1975 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1975 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 1975 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1975 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1975 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1975 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1975 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1975 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1975 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1975 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1975 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1975 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 1975 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö