KÖ, Sydkuståar Burlöv

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Burlövs kommun
KÖ, kommunal övervakning
2008
-
Pågående
Skåne
2011-03-09 20:04
2011-03-09 20:05

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 2008 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 2008 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 2008 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Biologisk syrgasförbrukning, 7 dygn 2008 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 2008 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 2008 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 2008 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 2008 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 2008 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 2008 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 2008 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 2008 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 2008 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 2008 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 2008 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 2008 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 2008 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 2008 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 2008 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö