RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmets syfte är att ge en generell bild av miljötillståndet i länets sjöar. Stationerna har valts ut för att komplettera det nationella programmet för trendsjöar. Under 2014 avslutades provtagningarna i Norr-Tjalmejaur och Vallsjärv. Mätningarna i Långsjön fortsätter.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2007
-
Pågående
Norrbotten
2011-03-31 11:46
2014-12-17 14:24
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Långsjön SE732565-176335 Långsjön BD23 Långsjön Luleälven

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Norr-Tjalmejaur SE738900-168100 Norr-Tjalmejaur BD25 Norr-Tjalmejaure Luleälven
2 Vallsjärv SE741605-180055 Vallsjärv BD26 Vallsjärv Kalixälven