RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmets syfte är att komplettera det nationella stationsnätet och ge en generell bild av miljötillståndet i länets vattendrag.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1996
-
Pågående
Norrbotten
2011-03-31 12:01
2020-07-10 10:56
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Hartijoki-Nilivaara SE748273-173798 Hartijoki-Nilivaara BDV06 Hartijoki Kalixälven
2 Hartijoki-Nilivaara SE748361-173731 Hartijoki BDV06 Hartijoki Kalixälven
3 Rokån SE726035-174360 Rokån BDV05 Rokån Rokån
4 Ylinen Kihlankijoki SE752250-182525 Ylinen Kihlankijoki BDV04 Ylinen Kihlankijoki Torneälven