RMÖ, Kalmar län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Kalmar län
RMÖ, Regional miljöövervakning
0
-
Pågående
Kalmar
Jönköping
2011-04-05 13:49
2018-03-12 09:38
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Allgunnen utlopp Uddevallshyltan SE631551-151445 AL080 Alsterån: Hultsnäsesjön - Allgunnen Alsterån
2 Alsterån Ned Uddevallshyltan SE631519-151474 Alsterån Ned Uddevallshyltan EF083 Alsterån: Hultsnäsesjön - Allgunnen Alsterån
3 B2, E22 Glasholmsån SE625912-151748 B2 Glasholmsån Bruatorpsån
4 B3, Nedstr.S-åkra SE625715-151658 B3 Torsåsån: Glasholmsån - Applerumsån Bruatorpsån
5 B4, Nedstr. Torsås SE625357-151323 B4 Torsåsån: Applerumsån - Tjärekullaån Bruatorpsån
6 Bleken utlo SE641188-153757 Bleken utlo 08STA4537 Bleken Kustområde
7 Blekhemsån, E22 SE641219-153787 BL01 Blekhemsån Kustområde
8 Bredsjön utlo SE637677-153050 Bredsjön utlo 08STA3153 Marströmmen
9 Bruatorpsån nedstr gamla E22 SE625720-151650 Bruatorpsån nedstr gamla E22 EF081 Torsåsån: Glasholmsån - Applerumsån Bruatorpsån
10 Bråhultesjön utlo SE635865-152229 Bråhultesjön utlo 08STA3332 Bråhultesjön Virån
11 Bällsjösjön utlo SE628167-149828 Bällsjösjön utlo 08STA3602 Bällsjösjön Hagbyån
12 Dackebosjön utlo SE628185-150146 Dackebosjön utlo 08STA3598 Hagbyån
13 Dynestadsån, Gursten SE642369-153565 DY01 Dynestadsån Kustområde
14 E66 SE626879-152309 HG06 Hagbyån: mynningen nvs Kalmarsund - Svartabäcken Hagbyån
15 Eckern utlo SE635112-153355 Eckern utlo 08STA3253 Eckern Kustområde
16 Ekenässjön utlo SE639853-153808 Ekenässjön utlo 08STA3476 Botorpsströmmen
17 Ellaren utlo SE635833-150753 Ellaren utlo 08STA3329 Ellaren Virån
18 Fisklösan utlo SE631761-152773 Fisklösan utlo 08STA3876 Alsterån
19 Forshulteb lanemålen SE634563-153141 Forshulteb lanemålen 08STA3387 Forshultebäcken: Tjuståsasjön - Hammarsjön Emån
20 Frisksjön utlo SE642257-155368 Frisksjön utlo 08STA3546 Landbäcken Kustområde
21 Frönäskanalen, mynningen SE632853-157039 FR01 Frönäskanalen Öland
22 Frösslundabäcken uppstr landsvägen SE626885-154935 Frösslundabäcken uppstr landsvägen EF080 Frösslundabäcken Öland
23 Frösslundabäcken, N. Kvinneby SE626882-154942 FRÖ01 Frösslundabäcken Öland
24 Fullbosjön utlo SE644277-153413 Fullbosjön utlo 08STA3524 Vindommen Vindån
25 Fälgaren utlo SE640269-153673 Fälgaren utlo 08STA3453 Kustområde
26 Gamlebyån, utlopp i Gamleby SE642422-154088 GA01 Bäck vid Gamleby: mynningen Gamlebyviken - Rummen Kustområde
27 Gissen utlo SE638325-150082 Gissen utlo 08STA3228 Motala ström
28 Gissjön inlo SE638115-152968 Gissjön inlo 08STA3163 Marströmmen
29 Grankullavikskanalen, mynningen SE635787-157702 GS01 Grankullavikskanalen Öland
30 Gryssjön utlo SE638679-150910 Gryssjön utlo 08STA3203 Marströmmen
31 Grytsjön inlo SE635995-153244 Grytsjön inlo 08STA4407 Virån: Virån - Hummeln Virån
32 Gränsjön utlo SE638637-151708 Gränsjön utlo 08STA3241 Gränsjön Botorpsströmmen
33 Gullaskruvssjön utlo SE630463-149646 Gullaskruvssjön utlo 08STA3642 BARKABÄCKEN: Ljungbyån - Kulltorp Ljungbyån
34 Götemar utlo SE637450-154844 Götemar utlo 08STA3145 Gerseboån Kustområde
35 Habbestorpebäcken, Fliserydsvägen SE632556-153789 HA01 Habbestorpebäcken Kustområde
36 Hagsjön utlo SE634839-151454 Hagsjön utlo 08STA3291 Hagasjön Emån
37 Hallingebergån, Hallingeberg SE641234-152677 HAL01 Hallingebergån: Kogaren - Tynnsån Botorpsströmmen
38 Hjorten utlo SE640541-154283 Hjorten utlo 08STA3489 Hjorten Kustområde
39 Hornsjön, Klosterholmen SE634178-156870 HO01 Hornssjön Öland
40 Hulteglänn utlo SE635663-153332 Hulteglänn utlo 08STA3267 Hulteglänn Kustområde
41 Håndsvalen utlo SE640851-152189 Håndsvalen utlo 08STA3471 Botorpsströmmen
42 Hörningen utlo SE640711-148542 Hörningen utlo 08STA3466 Hörningen Motala ström
43 Hörtigerumsån SE640172-154493 Hörtigerumsån EF085 Hörtingerumsbäcken Kustområde
44 Illern utlo SE636544-151448 Illern utlo 08STA3305 Virån
45 Issjön inlo SE637247-152791 Issjön inlo 08STA3187 Hökforsbäcken Marströmmen
46 Kamragöl söder SE628771-149827 Kamragöl söder 08STA6007 Kamragöl Ljungbyån
47 Karlsro SE628250-152925 TÖ01 Törnebybäcken Kustområde
48 Kvarngölen utlo SE637084-153981 Kvarngölen utlo 08STA4408 Marströmmen
49 Kvarnsjön utlo SE638120-151763 Kvarnsjön utlo 08STA3223 Kvarnsjön Marströmmen
50 L vrången utlo SE643267-152638 L vrången utlo 08STA3508 Lilla Vrången Kustområde
51 Lermon utlo SE644070-152863 Lermon utlo 08STA3521 Lermon Storån
52 Lilla kyllen SE634020-151976 Lilla Kyllen 08STA5097 Lilla Kyllen Emån
53 Linden utlo SE637771-149290 Linden utlo 08STA3157 Linden Emån
54 Linneasjön utlo SE629002-150709 Linneasjön utlo 08STA4124 Bolanders Bäck Ljungbyån
55 Ljungbyån Piltaholmen SE627890-152475 Ljungbyån Piltaholmen EF084 Ljungbyån: mynningen Hossmoviken - Råsbäcken Ljungbyån
56 Loftaån Sågartorp SE642635-153675 Loftaån Sågartorp EF077 Loftaån: Kumlabäcken - Ryven Kustområde
57 Loftaåns utlopp vid Ottinge SE642430-154084 LO05 Loftaån: mynningen Gudingen - Kumlabäcken Kustområde
58 Maren utlo SE635087-150307 Maren utlo 08STA3250 Emån
59 Marströmmen Götehultsströmmen SE637390-154030 Marströmmen Götehultsströmmen EF082 Bodaån: Ramnebäcken-Plåttorpebäcken Marströmmen
60 Mjösjön utlo SE637818-152787 Mjösjön utlo 08STA3160 Marströmmen
61 Mossjön utlo SE639044-149330 Mossjön utlo 08STA3198 Motala ström
62 Mossnäs, sm177 SE639296-149263 Mossnäs, sm177 08STA5014 Stångån: Herrestorpeån - Lillån Motala ström
63 Mösjön utlo SE636389-152196 Mösjön utlo 08STA3301 Mösjön Virån
64 Ned. Kvännaren SE640129-154879 VA02 Vassbäcksån Kustområde
65 NEDRA BÄGBY SE629375-155775 STR01 Strömmen Öland
66 Norra kvillen, Torsrum SE631414-153594 Norra kvillen, Torsrum EF049 Alsterån: Rikebäcken - Tohagebäcken Alsterån
67 Nyebro, stångån SE639877-148580 Nyebro, stångån 08STA3389 Stångån: Lillån - Stångån Motala ström
68 Nykvarn SE639259-152139 Nykvarn EF018 Yxeredsån: Tätsjöbäcken - Yxern Botorpsströmmen
69 Nykvarn SE639260-152135 Nykvarn 08STA5015 Yxeredsån: Tätsjöbäcken - Yxern Botorpsströmmen
70 Nyn utlo SE639302-151036 Nyn utlo 08STA3206 Botorpsströmmen
71 Nävrån, mynning SE630701-153839 NÄ01 Nävraån Kustområde
72 Nötån, Svindlans kvarn SE634286-150636 Nötån, Svindlans kvarn EF030 Nötån: Emån - Salen Emån
73 Oknebäck, E22 SE632226-153808 OK02 Oknebäcken Kustområde
74 Oppbjärken utlo SE637184-150931 Oppbjärken utlo 08STA3184 Nerbjärken Virån
75 Pappersbruksforsen SE639294-149267 SM177,Mossnäs EF019 Stångån: Herrestorpeån - Lillån Motala ström
76 Pelnabrobäcken, Pelnabro SE628259-155378 PEL01 Pelnabrobäcken Öland
77 Petgärdekanalen, mynningen SE631509-156543 PET01 Petgärdekanalen Öland
78 Rummen utlo SE642382-152947 Rummen utlo 08STA3547 Rummen Kustområde
79 Rumsjön inlo SE639758-149613 Rumsjön inlo 08STA3529 Högerumsån Motala ström
80 Sandsjön utlo SE638580-153377 Sandsjön utlo 08STA3238 Marströmmen
81 Silverån, Rosenfors; nedstr. Kraftstation SE636018-150194 EM502A Silverån: Emån - Hulingen Emån
82 Skedemossekanalen, Nedre Sandby SE630000-156027 SK01 Skedemossekanalen Öland
83 Skälsjön utlo SE636978-153633 Skälsjön utlo 08STA3172 Skälsjön Marströmmen
84 Skärveteån, slagdal SE635698-148685 Skärveteån, slagdal 08STA3294 Skärveteån: Gårdvedaån - Narrveten Emån
85 Smälten utlo SE634908-152715 Smälten utlo 08STA3258 Smälten Kustområde
86 Solaren utlo SE640302-151015 Solaren utlo 08STA3456 Hällån: Gerssjöbäcken - Solaren Botorpsströmmen
87 Spillen utlo SE641588-151538 Spillen utlo 08STA3553 Botorpsströmmen: Spillen - Spillen Botorpsströmmen
88 Stensjön utlo SE636074-151378 Stensjön utlo 08STA3337 Rösjön Virån
89 Storyttern utlo SE636521-153284 Storyttern utlo 08STA3308 Virån: Virån - Storyttern Virån
90 Strömsrum SE631235-153752 AL110 Alsterån: Rikebäcken - Tohagebäcken Alsterån
91 STÅNGÅN, STOREBRO SE638443-150188 MS01 Stångån: Högerumsån - Älsterebäcken Motala ström
92 STÅNGÅN, VIMMERBY SE639558-150150 MS04 Stångån: Högerumsån - Älsterebäcken Motala ström
93 Stärringen utlo SE635722-154011 Stärringen utlo 08STA3325 Stärringen Virån
94 Svartgölen utlo SE643022-154336 Svartgölen utlo 08STA3504 Svartgölen Kustområde
95 Tensjö utlo SE636307-151023 Tensjö utlo 08STA3309 Tensjö Virån
96 Trästen utlo SE636169-153963 Trästen utlo 08STA3342 Virån: Virån - Storyttern Virån
97 Tvingen utlo SE636782-152994 Tvingen utlo 08STA3318 Virån: Storyttern - Tvingen Virån
98 Tynn utlo SE642221-152062 Tynn utlo 08STA3543 Tynn Botorpsströmmen
99 Tällsjön utlo SE638107-153532 Tällsjön utlo 08STA3222 Tällsjön Marströmmen
100 Upp. Ankarsrum arv Långasjön SE639721-153108 BO03 Långsjön Botorpsströmmen
101 Upp. Deponi Fredriksberg SE634937-153743 DÖ01 Döderhultsbäcken Kustområde
102 Upp. Storsjö och Ukna arv vid Storsjö va SE643797-153244 ST06 Storån: Storsjön - Melbyån Storån
103 Uppströms Loverslundsbron SE626865-152325 Hagbyån, uppstr Loverslundsbron EF064 Hagbyån: mynningen nvs Kalmarsund - Svartabäcken Hagbyån
104 Ver utlo SE637232-151566 Ver utlo 08STA4187 Virån
105 Väg 125 SE629472-152933 ÅB01 Åbyån Kustområde
106 Värnanäs SE626362-152143 HL05 Halltorpsån: mynningen - överledning till Hagbyån Kustområde
107 Åbybäcken ned Ålebäcken SE627450-155310 Åbybäcken ned Ålebäcken EF078 Åbybäcken Öland
108 Åbyån E22 SE629507-153262 ÅB02 Åbyån Kustområde
109 Åsjön mitt SE638869-148759 Åsjön mitt 08STA4548 Åsjön (norra) Emån
110 Öbälen utlo SE638537-153599 Öbälen utlo 08STA3236 Öbälen Marströmmen
111 Öv ämten utlo SE640184-151936 Öv ämten utlo 08STA3452 Botorpsströmmen

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 F.d. Järnvägen SE628191-152984 TÖ03 Törnebybäcken Kustområde
2 Lillån, Lilla Forsa SE632744-153816 LI01 Örnebäck: Habbestorpebäcken - källan Kustområde
3 Nedströms Rockneby ARV SE629622-153539 SN02 Ryssbyån: mynningen Bockskärs skärgård - Torsbäcken Snärjebäcken
4 Snärjebäcken, Rosendal SE629642-153492 SN02B Ryssbyån: mynningen Bockskärs skärgård - Torsbäcken Snärjebäcken
5 Sörstävlö SE629074-153218 FÖ01 Surrebäcken Kustområde
6 Åbybäcken, Gårdby SE627451-155189 Pv18 Åbybäcken Öland