KEU, Skåne län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Länets åtgärder för kalkning, effektuppföljning och biologiskt återställningsarbete bedrivs samordnat inom 17 utpekade åtgärdsområden. Dessa har skurits ner från tidigare 20 områden. För 2010 kalkas eller kalkpåverkas totalt 67 målområden varav 49 är målsjöar och 18 är rinnande målsträckor. Vattenkemiskt styrs effektuppföljningen av väderåret. I Skåne inträffar högflödesperioden vanligen under perioden oktober-april/maj och orsakas av höst och vinterregn eller vissa år av snö och snösmältning. Vinter, dvs. normalt sett från mitten av januari till mitten/slutet av mars är vanligen, men sannerligen ej alltid, den årstid då mest sura förhållanden uppträder i Skånes vatten. Mest sura förhållande kan emellertid lika väl inträffa under hösten med långvariga höstregn som kan starta någon gång i september och vara fram över jultiden eller under våren, dvs. från mitten av mars till mitten av maj, framför allt år då vi haft en vinter med tjälad mark och mycket nederbörd vare sig den fallit som snö eller regn.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Skåne län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1982
-
Pågående
Skåne
Kronoberg
Halland
Blekinge
2011-04-13 14:40
2019-06-16 16:33
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abborrasjön SE625286-141089 Abborrasjön 12SkrImmPP94 Abborrasjön Skräbeån
2 Abborrasjön SE625291-141086 Abborrasjön 12SkrImmPP74 Abborrasjön Skräbeån
3 Abborrasjön C SE625300-141090 Abborrasjön C 12SkrImmPP49 Abborrasjön Skräbeån
4 Abborrasjön S SE625292-141087 Abborrasjön S 12SkrImmPP13 Abborrasjön Skräbeån
5 Algustorpasjön Ö SE623995-135735 Algustorpasjön Ö 12HelRökPP08 Algustorpasjön Helge å
6 Bivarödsån upp Hjärsås SE623348-139825 Toffelfabr Hjärsås 12HelBivPP83 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
7 Blistorpasjön SE623123-141677 Blistorpasjön 12SkrVånPP91 Blistorpasjön Skräbeån
8 Blistorpasjön SE623226-141633 Blistorpasjön 12SkrVånPP71 Blistorpasjön Skräbeån
9 Blistorpasjön C SE623195-141639 Blistorpasjön C 12SkrVånPP46 Blistorpasjön Skräbeån
10 Blistorpasjön N SE623215-141640 Blistorpasjön N 12SkrVånPP03 Blistorpasjön Skräbeån
11 Bodarpasjön SE625324-137620 Bodarpasjön 12HelBodPP91 Bodarpa Sjö Helge å
12 Bodarpasjön SE625371-137607 Bodarpasjön 12HelBodPP71 Bodarpa Sjö Helge å
13 Bodarpasjön C SE625360-137625 Bodarpasjön C 12HelBodPP46 Bodarpa Sjö Helge å
14 Bodarpasjön V SE625370-137605 Bodarpasjön V 12HelBodPP01 Bodarpa Sjö Helge å
15 Brännhultsbäcken Upp dos SE626381-138628 Brännhultsbäcken Upp dos 12HelSimPP09 Simontorpsån Helge å
16 Brönasjö SE625638-136932 Brönasjö 12HelViePP77 Bröna Sjö Helge å
17 Brönasjö U SE625608-136899 Brönasjö U 12HelViePP21 Bröna Sjö Helge å
18 Bäenbäcken SE623743-141072 Bäenbäcken 12SkrImmPP29 Skräbeån
19 Ca 1 km SV Drivebro SE625602-139072 Ca 1 km SV Drivebro 12HelDriPP81 Drivån: Krusån- Källa Helge å
20 Drivån Drivebro SE625659-139089 Drivån Drivebro 12HelDriPP61 Drivån: Krusån- Källa Helge å
21 Drivån Osby SE625270-138850 Drivån Osby 12HelDriPP03 Drivån: Krusån- Källa Helge å
22 Duvhult Ned dos SE625514-140682 Duvhult Ned dos 12SkrImmPP02 SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa (Ekeshultsån övre, Tommabodaån) Skräbeån
23 Duvhult Upp dos SE625502-140785 Duvhult Upp dos 12SkrImmPP01 SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa (Ekeshultsån övre, Tommabodaån) Skräbeån
24 Edre ström SE624172-141270 Immeln U 12SkrImmPP42 Immeln Skräbeån
25 Ekeshult mellan broarna SE624336-140747 Ekeshult mellan broarna 12SkrImmPP82 SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) Skräbeån
26 Ekeshult Ned dos SE624155-140835 Ekeshult Ned dos 12SkrImmPP08 SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) Skräbeån
27 Ekeshult Upp dos SE624345-140742 Ekeshult Upp dos 12SkrImmPP06 SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) Skräbeån
28 Ekeshultsån Ekeshult SE624320-140757 Ekeshultsån Ekeshult 12SkrImmPP62 SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) Skräbeån
29 Ekeshultsån Traneboda SE624885-140740 Traneboda ned dos 12SkrImmPP81 SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa (Ekeshultsån övre, Tommabodaån) Helge å
30 Ekeshultsån Åtorpet SE625069-140678 Ekeshultsån Åtorpet 12SkrImmPP25 SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa (Ekeshultsån övre, Tommabodaån) Skräbeån
31 Emmaljungabäcken,målområde SE625237-136940 Emmaljungabäcken 12HelViePP62 Emmaljungabäcken Helge å
32 Enegylet SE622712-142247 Enegylet 12SkrEnePP91 Ivösjön Skräbeån
33 Enegylet SE622725-142258 Enegylet 12SkrEnePP71 Ivösjön Skräbeån
34 Enegylet C SE622730-142251 Enegylet C 12SkrEnePP46 Ivösjön Skräbeån
35 Enegylet S SE622715-142250 Enegylet S 12SkrEnePP01 Ivösjön Skräbeån
36 Farlången S SE624250-140535 Farlången S 12SkrImmPP04 Farlången Skräbeån
37 Faxeröd ned dos SE624825-132677 Faxeröd Ned dos 12RönRösPP03 Faxerödsbäcken (Västersjöån) Rönne å
38 Faxeröd Upp dos SE624980-132717 Faxeröd Upp dos 12RönRösPP02 Faxerödsbäcken (Västersjöån) Rönne å
39 Faxerödsbäcken ned dos SE624840-132682 Faxeröd Ned dos 12RönRösPP81 Faxerödsbäcken (Västersjöån) Rönne å
40 Fulagylet N SE625761-141712 Fulagylet N 12SkrVilPP15 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
41 Fulagylsbäcken SE625539-141704 Fulagylsbäcken 12SkrVilPP16 Skräbeån
42 Furutorp Ned dos SE624722-136274 Furutorp Ned dos 12HelViePP03 Vieån: Vittsjön - Åldammsbäcken Helge å
43 Furutorp Upp dos SE624722-136215 Furutorp Upp dos 12HelViePP02 Vieån: Vittsjön - Åldammsbäcken Helge å
44 Fåglasjön C SE622410-135589 Fåglasjön 12RönYbbPP92 Fåglasjön Rönne å
45 Gamla bron N Sibbhult SE623946-140062 Gamla bron N Sibbhult 12HelBivPP82 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
46 Getabäcken SE624308-137577 Getabäcken 12HelTviPP09 WA72577412 Helge å
47 Grösjön SE622276-135961 Grösjön 12HelGröPP71 Grösjön Helge å
48 Grösjön SE622305-135958 Grösjön 12HelGröPP91 Grösjön Helge å
49 Grösjön C SE622285-135960 Grösjön C 12HelGröPP46 Grösjön Helge å
50 Grösjön S SE622277-135960 Grösjön S 12HelGröPP01 Grösjön Helge å
51 Gårdsjön/Hyng SE625301-137017 Gårdsjön/Hyng 12HelViePP96 Gårdsjön/Hyngarp Helge å
52 Gårdsjön/Hyng SE625302-137021 Gårdsjön/Hyng 12HelViePP76 Gårdsjön/Hyngarp Helge å
53 Gårdsjön/Hyng U SE625301-137016 Gårdsjön/Hyng U 12HelViePP20 Gårdsjön/Hyngarp Helge å
54 Gårdsjön/Hyngarp C SE625315-137027 Gårdsjön/Hyng C 12HelViePP51 Gårdsjön/Hyngarp Helge å
55 Gårdsjön/Vässl SE624640-140500 Gårdsjön/Vässl 12HelBivPP72 Gårdsjön/Vässlarp Helge å
56 Gårdsjön/Vässl SE624680-140492 Gårdsjön/Vässl 12HelBivPP92 Gårdsjön/Vässlarp Helge å
57 Gårdsjön/Vässl C SE624675-140520 Gårdsjön/Vässl C 12HelBivPP47 Gårdsjön/Vässlarp Helge å
58 Gårdsjön/Vässl Ö SE624675-140540 Gårdsjön/Vässl Ö 12HelBivPP06 Gårdsjön/Vässlarp Helge å
59 Gårdsjön/Ängl SE624209-135883 Gårdsjön/Ängl 12HelRökPP91 Helge å
60 Gårdsjön/Ängl SE624243-135901 Gårdsjön/Ängl 12HelRökPP71 Helge å
61 Gårdsjön/Ängl Ned dos SE624251-135915 Gårdsjön/Ängl Ned dos 12HelRökPP02 Helge å
62 Gårdsjön/Ängl S SE624213-135840 Gårdsjön/Ängl S 12HelRökPP13 Helge å
63 Gårdsjön/Ängl Upp dos SE624285-135980 Gårdsjön/Ängl Upp dos 12HelRökPP01 Helge å
64 Gårdsjön Örnanäs Ö SE624422-140652 Gårdsjön/Örna Ö 12SkrImmPP05 Gårdsjön/Örna Skräbeån
65 Gårdssjön/Änglarp C SE624220-135875 Gårdsjön/Ängl C 12HelRökPP46 Gårdsjön/Änglarp Helge å
66 Gängessjön V SE624782-136396 Gängessjön V 12HelViePP28 Gängessjön Helge å
67 Hamsarp Ned dos SE626052-139742 Hamsarp Ned dos 12HelKilPP08 Kilingaån Helge å
68 Hamsarp Upp dos SE626157-139748 Hamsarp Upp dos 12HelKilPP07 Kilingaån Helge å
69 Hamsarpasjön U SE625970-139725 Hamsarpasjön U 12HelKilPP01 Hamsarpasjö Helge å
70 Hjärtasjön SE625269-140569 Hjärtasjön 12SkrImmPP91 Hjärtasjön Skräbeån
71 Hjärtasjön SE625362-140596 Hjärtasjön 12SkrImmPP71 Hjärtasjön Skräbeån
72 Hjärtasjön C SE625335-140570 Hjärtasjön C 12SkrImmPP46 Hjärtasjön Skräbeån
73 Hjärtasjön N SE625360-140595 Hjärtasjön N 12SkrImmPP03 Hjärtasjön Skräbeån
74 Humlesjöbäcken SE623795-136020 Humlesjöbäcken 12HelRökPP10 Humlesjöbäcken Helge å
75 Humlesjön SE623847-136162 Humlesjön 12HelRökPP94 Humlesjön Helge å
76 Humlesjön SE623868-136197 Humlesjön 12HelRökPP74 Humlesjön Helge å
77 Humlesjön C SE623845-136190 Humlesjön C 12HelRökPP49 Humlesjön Helge å
78 Humlesjön U SE623850-136160 Humlesjön U 12HelRökPP09 Humlesjön Helge å
79 Håkantorpet Ned dos SE625714-141770 Håkantorpet Ned dos 12SkrVilPP02 Skräbeån
80 Håkantorpet Upp dos SE625840-141772 Håkantorpet Upp dos 12SkrVilPP01 Skräbeån
81 Håkantorpet Upp dos SE625870-141770 Håkantorpet Upp dos 12SkrVilPP81 Humlesjöbäcken Skräbeån
82 Håkantorps ö d U SE622242-135445 Håkantorps ö d U 12RönYbbPP02 Rönne å
83 Håkantorps ö d Upp dos SE622190-135513 Håkantorps ö d Upp dos 12RönYbbPP01 Klingstorpsbäcken (Guvarpsbäcken, Munkabroån) Rönne å
84 Hårsjöbäcken V3 SE624510-136292 Hårsjöbäcken V3 12HelViePP09 WA11043410 Helge å
85 Hårsjön SE624514-136278 Hårsjön 12HelViePP92 Hårsjön Helge å
86 Hårsjön SE624526-136235 Hårsjön 12HelViePP72 Hårsjön Helge å
87 Hårsjön C SE624515-136220 Hårsjön C 12HelViePP46 Hårsjön Helge å
88 Hårsjön N SE624525-136220 Hårsjön N 12HelViePP07 Hårsjön Helge å
89 Immeln SE623977-140982 Immeln 12SkrImmPP78 Immeln Skräbeån
90 Immeln U SE624180-141251 Immeln 12SkrImmPP98 Immeln Skräbeån
91 Kilingaån Abrölla SE625570-139545 Kilingaån Abrölla 12HelKilPP03 Kilingaån Helge å
92 Kilingaån Svenst SE625183-139565 Kilingaån Svenst 12HelKilPP05 Kilingaån Helge å
93 Kilingaån Traneveka upp bro SE624798-139605 Kilingaån Traneveka upp bro 12HelKilPP81 Kilingaån Helge å
94 Kilingaån,Traneveka, målområde SE624785-139605 Kilingaån Traneveka 12HelKilPP61 Kilingaån Helge å
95 Killeberg Ned dos SE626072-139409 Killeberg Ned dos 12HelDriPP02 Drivån: Krusån- Källa Helge å
96 Killeberg Upp dos SE626195-139465 Killeberg Upp dos 12HelDriPP01 Drivån: Krusån- Källa Helge å
97 Knösebäck SE624528-141034 Knösebäck 12SkrImmPP30 WA51468020 Skräbeån
98 Kroksjön/Sibbh SE623735-140161 Kroksjön/Sibbh 12HelBivPP76 Kroksjön Helge å
99 Kroksjön/Sibbh SE623763-140178 Kroksjön/Sibbh 12HelBivPP96 Kroksjön Helge å
100 Kroksjön/Sibbh V SE623735-140160 Kroksjön/Sibbh V 12HelBivPP12 Kroksjön Helge å
101 Kroksjön/Sibbhult C SE623740-140176 Kroksjön/Sibbh C 12HelBivPP51 Kroksjön Helge å
102 Krusasjön SE626316-139009 Krusasjön 12HelDriPP73 Krusasjön Helge å
103 Krusasjön SE626319-139009 Krusasjön 12HelDriPP93 Krusasjön Helge å
104 Krusasjön C SE626388-139028 Krusasjön C 12HelDriPP47 Krusasjön Helge å
105 Krusasjön S SE626344-139008 Krusasjön S 12HelDriPP07 Krusasjön Helge å
106 Kruseböke Ned dos SE626208-139051 Kruseböke Ned dos 12HelDriPP05 Krusån Helge å
107 Kruseböke Upp dos 1 SE626335-139153 Kruseböke Upp dos 1 12HelDriPP10 Krusån Helge å
108 Krusån Osby SE625260-138815 Krusån Osby 12HelDriPP08 Krusån Helge å
109 Krusån Sågmylletorpet SE625844-138895 Krusån Sågmylletorpet 12HelDriPP62 Krusån Helge å
110 Krusån Sågmylletorpet SE625845-138896 Krusån Sågmylletorpet 12HelDriPP82 Krusån Helge å
111 Kvarnagölen S SE625554-137191 Lilla Nosta Helge å
112 Kvarnen SE622975-141845 Kvarnen 12SkrVånPP81 Lillån Skräbeån
113 Kyrkmossedammen SE625144-132825 Kyrkmossedammen 12RönRösPP71 Faxerödsbäcken (Västersjöån) Rönne å
114 Kyrkmossedammen U SE625145-132825 Kyrkmossedammen U 12RönRösPP01 Faxerödsbäcken (Västersjöån) Rönne å
115 Kätteboda Ned dos SE625783-141588 Kätteboda Ned dos 12SkrVilPP07 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
116 Kättebodabäcken Ulvshult SE625492-141605 Kättebodabäcken Ulvshult 12SkrVilPP09 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
117 Kätteboda Upp dos SE625875-141570 Kätteboda Upp dos 12SkrVilPP06 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
118 Kättebodadammen SE625733-141606 Kättebodadammen 12SkrVilPP73 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
119 Kättebodadammen Ö SE625736-141612 Kättebodadammen Ö 12SkrVilPP08 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
120 Lehultasjön SE624660-136594 Lehultasjön 12HelViePP74 Lehultasjön Helge å
121 Lehultasjön SE624725-136618 Lehultasjön 12HelViePP94 Lehultasjön Helge å
122 Lehultasjön C SE624680-136585 Lehultasjön C 12HelViePP48 Lehultasjön Helge å
123 Lehultasjön,vid bryggan, målområde SE624655-136590 Lehultasjön S 12HelViePP13 Lehultasjön Helge å
124 Liasjöbäcken SE625757-138818 Liasjöbäcken 12HelDriPP11 WA47324750 Helge å
125 Liasjön C SE625911-138823 Liasjön 12HelDriPP91 Liasjön Helge å
126 Lilla Nosta N SE625543-137181 Lilla Nosta N 12HelViePP31 Lilla Nosta Helge å
127 Lillasjö SE624652-136413 Lillasjö 12HelViePP73 Lillasjö/Hårsjö Helge å
128 Lillasjö SE624700-136409 Lillasjö 12HelViePP93 Lillasjö/Hårsjö Helge å
129 Lillasjö C SE624665-136403 Lillasjö C 12HelViePP47 Lillasjö/Hårsjö Helge å
130 Lillasjö U SE624702-136408 Lillasjö U 12HelViePP11 Lillasjö/Hårsjö Helge å
131 Lillån Hanavrå SE625690-137830 Lillån Hanavrå 12HelLilPP03 Helge å
132 Lillån Sibbarp SE622975-141847 Lillån Sibbarp 12SkrVånPP02 Lillån Skräbeån
133 Lillån Sibbarp SE622979-141841 Lillån Sibbarp 12SkrVånPP61 Lillån Skräbeån
134 Lillån Visseltofta SE625695-137830 Lillån Visseltofta 12HelLilPP81 Helge å
135 Lillån Visseltofta SE625703-137959 Lillån Visseltofta 12HelLilPP61 Helge å
136 Lursjön V SE623897-137866 Lursjön V 12HelSärPP03 Lursjön Helge å
137 Lyngsjön Ö SE620170-139135 Lyngsjön Ö 12HelSärPP01 Lyngsjön Helge å
138 Långhultsb SE624760-133007 Långhultsbäcken 12RönRösPP64 Rönne å
139 Långhultsb SE624764-133006 Långhultsb 12RönRösPP06 Svartabäcken (Långhultsbäcken) Rönne å
140 Lönsbodabäcken SE625170-140745 Lönsbodabäcken 12SkrImmPP24 SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa (Ekeshultsån övre, Tommabodaån) Skräbeån
141 Lönsholma Ned dos SE624856-136372 Lönsholma Ned dos 12HelViePP17 Åldammsbäcken Helge å
142 Lönsholma Upp dos SE624883-136372 Lönsholma Upp dos 12HelViePP16 Åldammsbäcken Helge å
143 Mellansjön S SE624868-136632 Mellansjön S 12HelViePP30 Mellansjön Helge å
144 Mjöasjön SE625738-139520 Mjöasjön 12HelKilPP91 Mjöasjö Helge å
145 Mjöasjön C SE625783-139545 Mjöasjön C 12HelKilPP46 Mjöasjö Helge å
146 Mjöasjön N SE625810-139540 Mjöasjön N 12HelKilPP04 Mjöasjö Helge å
147 Möllesjön SE624136-135779 Möllesjön 12HelRökPP72 Helge å
148 Möllesjön SE624160-135791 Möllesjön 12HelRökPP92 Helge å
149 Möllesjön C SE624180-135835 Möllesjön C 12HelRökPP47 Helge å
150 Möllesjön S SE624125-135780 Möllesjön S 12HelRökPP06 Helge å
151 Norra Smedsjön U SE625505-141232 N Smedsjön 12SkrImmPP92 Norra Smedsjön Skräbeån
152 Norra Smedsjön SE625511-141213 N Smedsjön 12SkrImmPP72 Norra Smedsjön Skräbeån
153 Norra Smedsjön S SE625510-141212 N Smedsjön S 12SkrImmPP11 Norra Smedsjön Skräbeån
154 N Ulvshult SE625572-141586 N Ulvshult 12SkrVilPP84 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
155 Ned Humlesjön SE623727-135930 Ned Humlesjön 12HelRökPP50 Humlesjöbäcken Helge å
156 Ned Århult Ned dos SE624815-132750 Ned Århult Ned dos 12RönRösPP05 Nedre Århultsbäcken Rönne å
157 Ned Århult Upp dos SE624950-132927 Ned Århult Upp dos 12RönRösPP04 Nedre Århultsbäcken Rönne å
158 Nedre Århultsbäcken SE624830-132785 Ned Århult Ned dos upp väg 12RönRösPP82 Nedre Århultsbäcken Rönne å
159 Nedstr Rönnesjön SE625504-141692 Nedstr Rönnesjön 12SkrVilPP83 Skräbeån
160 Norra Smedsjön C SE625518-141205 N Smedsjön C 12SkrImmPP47 Norra Smedsjön Skräbeån
161 Norresjöbäcken SE624525-136270 Norresjöbäcken 12HelViePP08 WA11043410 Helge å
162 Nybygdasjön S SE625302-138505 Nybygdasjön S 12HelSimPP07 Nybygdasjön Helge å
163 Nytebodaån SE624475-141290 Nytebodaån 12SkrImmPP19 Nytebodaån Skräbeån
164 Oresjön SE624870-136507 Oresjön 12HelViePP79 Oresjön Helge å
165 Oresjön SE624937-136646 Oresjön 12HelViePP98 Oresjön Helge å
166 Oresjön C SE624864-136528 Oresjön C 12HelViePP52 Oresjön Helge å
167 Oresjön N SE624961-136650 Oresjön N 12HelViePP29 Oresjön Helge å
168 Oretorp Ned dos SE624990-136664 Oretorp Ned dos 12HelViePP23 Helge å
169 Oretorp Upp dos SE625022-136670 Oretorp Upp dos 12HelViePP22 Helge å
170 Orsjön SE625806-138390 Orsjön 12HelSimPP91 Orsjön Helge å
171 Orsjön SE625833-138423 Orsjön 12HelSimPP71 Orsjön Helge å
172 Orsjön C SE625840-138415 Orsjön C 12HelSimPP46 Orsjön Helge å
173 Orsjön Ö SE625840-138430 Orsjön Ö 12HelSimPP02 Orsjön Helge å
174 Osbysjön SE624815-138826 Osbysjön 12HelDriPP92 Osbysjön Helge å
175 Osbysjön SE624889-138783 Osbysjön 12HelDriPP72 Osbysjön Helge å
176 Osbysjön C SE625065-138825 Osbysjön C 12HelDriPP46 Osbysjön Helge å
177 Osbysjön Ö SE624894-138775 Osbysjön Ö 12HelDriPP09 Osbysjön Helge å
178 Osbäcken Boalt SE624715-135760 Osbäcken Boalt 12HelViePP26 Vieån: Vittsjön - Åldammsbäcken Helge å
179 Osbäcken Rommentorp SE624735-136130 Osbäcken Rommentorp 12HelViePP27 Vieån: Vittsjön - Åldammsbäcken Helge å
180 Pickelsjön U SE624930-136735 Pickelsjön U 12HelViePP24 Pickelsjön Helge å
181 Rammsjön/Ryssb SE623298-142139 Rammsjön/Ryssb 12SkrRamPP91 Rammsjön Skräbeån
182 Rammsjön/Ryssb SE623300-142145 Rammsjön/Ryssb 12SkrRamPP71 Rammsjön Skräbeån
183 Rammsjön/Ryssb C SE623291-142178 Rammsjön/Ryssb C 12SkrRamPP46 Rammsjön Skräbeån
184 Rammsjön/Ryssb N SE623300-142140 Rammsjön/Ryssb N 12SkrRamPP03 Rammsjön Skräbeån
185 Rammsjön/Sibbh SE623493-140241 Rammsjön/Sibbh 12HelBivPP75 Rammsjön/Sibbhult Helge å
186 Rammsjön/Sibbh SE623521-140260 Rammsjön/Sibbh 12HelBivPP95 Rammsjön/Sibbhult Helge å
187 Rammsjön/Sibbh C SE623500-140248 Rammsjön/Sibbh C 12HelBivPP50 Rammsjön/Sibbhult Helge å
188 Rammsjön/Sibbh S SE623510-140230 Rammsjön/Sibbh S 12HelBivPP11 Rammsjön/Sibbhult Helge å
189 Raslången/Böke U SE623315-141455 Raslången/Böke U 12SkrVånPP01 Raslången Skräbeån
190 Rinn Ned dos SE624730-133205 Rinn Ned dos 12RönRösPP09 Rinn Rönne å
191 Rinn Ned dos SE624735-133210 Rinn Ned dos upp väg 12RönRösPP86 Rinn Rönne å
192 Rinn Upp dos SE624832-133235 Rinn Upp dos 12RönRösPP87 Rinn Rönne å
193 Rinn Upp dos SE624838-133235 Rinn Upp dos 12RönRösPP08 Rinn Rönne å
194 Rolstorpssjön SE624426-140357 Rolstorpssjön 12HelBivPP74 Rolstorpssjön Helge å
195 Rolstorpssjön SE624625-140318 Rolstorpssjön 12HelBivPP94 Rolstorpssjön Helge å
196 Rolstorpssjön C SE624445-140355 Rolstorpssjön C 12HelBivPP49 Rolstorpssjön Helge å
197 Rolstorpssjön S SE624436-140368 Rolstorpssjön S 12HelBivPP08 Rolstorpssjön Helge å
198 Rökeån Hörja SE623280-136165 Rökeån Hörja 12HelRökPP11 Rökeån Helge å
199 Rökeån Vedema SE623320-136520 Rökeån Vedema Rökeån Helge å
200 Rönneb Biskops Ned dos SE625542-140274 Rönneb Biskops Ned dos 12HelBivPP02 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
201 Rönneb Biskops Upp dos SE625795-140365 Rönneb Biskops Upp dos 12HelBivPP01 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
202 Rönneb Hylta SE623550-140062 Rönneb Hylta 12HelBivPP13 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
203 Rönneb Simontorp SE624766-140180 Rönneb Simontorp 12HelBivPP03 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
204 Rönneb Trallem Ned dos 1 SE623947-140064 Rönneb Trallem Ned dos 1 12HelBivPP15 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
205 Rönneb Trallem Upp dos SE624080-140080 Rönneb Trallem Upp dos 12HelBivPP10 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
206 Rönnesjön SE625612-141770 Rönnesjön 12SkrVilPP92 Rönnesjön Skräbeån
207 Rönnesjön SE625682-141791 Rönnesjön 12SkrVilPP72 Rönnesjön Skräbeån
208 Rönnesjön N SE625665-141795 Rönnesjön C 12SkrVilPP47 Rönnesjön Skräbeån
209 Rönnesjön N SE625666-141794 Rönnesjön N 12SkrVilPP04 Rönnesjön Skräbeån
210 Rövarebäcken Upp dos SE625722-137330 Rövarebäcken Upp dos 12HelLilPP01 Rövarebäcken Helge å
211 Södra Kroksjön SE624565-141211 S Kroksjön 12SkrImmPP76 Södra Kroksjön Skräbeån
212 Södra Kroksjön SE624565-141240 S Kroksjön 12SkrImmPP96 Södra Kroksjön Skräbeån
213 Södra Kroksjön V SE624558-141211 S Kroksjön V 12SkrImmPP17 Södra Kroksjön Skräbeån
214 Sandören SE626218-141764 Sandören 12SkrVilPP93 Sandören Skräbeån
215 Sandören SE626345-141794 Sandören 12SkrVilPP74 Sandören Skräbeån
216 Sandören C SE626245-141754 Sandören C 12SkrVilPP48 Sandören Skräbeån
217 Sandören N SE626342-141796 Sandören N 12SkrVilPP13 Sandören Skräbeån
218 Simontorp Ned dos SE625423-138439 Simontorp Ned dos 12HelSimPP05 Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) Helge å
219 Simontorp Upp dos SE625520-138460 Simontorp Upp dos 12HelSimPP04 Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) Helge å
220 Simontorpsån Kylen SE625982-138652 Simontorpsån Kylen 12HelSimPP61 Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) Helge å
221 Simontorpsån Nybygda SE625265-138302 Simontorpsån Nybygda 12HelSimPP06 Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) Helge å
222 Simontorpsån,uppströms Skeingesjön, målområde SE625270-138302 Upp Skeingesjön 12HelSimPP82 Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) Helge å
223 Skeingesjön SE624976-138228 Skeingesjön 12HelSimPP93 Skeingesjön Helge å
224 Skeingesjön SE625228-138293 Skeingesjön 12HelSimPP73 Skeingesjön Helge å
225 Skeingesjön C SE625105-138233 Skeingesjön C 12HelSimPP47 Skeingesjön Helge å
226 Skeingesjön Ö SE625113-138252 Skeingesjön Ö 12HelSimPP08 Skeingesjön Helge å
227 Skäravattnet C SE624486-141154 Skäravattnet 12SkrImmPP97 Skäravattnet Skräbeån
228 SO St Rönhult SE625310-141661 SO St Rönhult 12SkrVilPP85 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
229 Stora Nosta SE625470-137088 Stora Nosta 12HelViePP95 Stora Nosta Helge å
230 Stora Nosta SE625505-137120 Stora Nosta 12HelViePP75 Stora Nosta Helge å
231 Stora Nosta C SE625490-137095 Stora Nosta C 12HelViePP49 Stora Nosta Helge å
232 Stora Nosta S SE625453-137125 Stora Nosta S 12HelViePP32 Stora Nosta Helge å
233 Store damm SE622349-135317 Store Damm 12RönYbbPP91 Store Damm Rönne å
234 Store Damm SE622349-135435 Store Damm 12RönYbbPP71 Store Damm Rönne å
235 Store Damm U SE622337-135447 Store Damm U 12RönYbbPP03 Store Damm Rönne å
236 Store Damm C SE622327-135415 Store Damm C 12RönYbbPP46 Store Damm Rönne å
237 Strönasjön SE625358-141299 Strönasjön 12SkrImmPP93 Strönasjön Skräbeån
238 Strönasjön SE625362-141304 Strönasjön 12SkrImmPP73 Strönasjön Skräbeån
239 Strönasjön C SE625405-141295 Strönasjön C 12SkrImmPP48 Strönasjön Skräbeån
240 Strönasjön Ö SE625380-141303 Strönasjön Ö 12SkrImmPP26 Strönasjön Skräbeån
241 Strönhultsbäcken SE624545-140975 Strönhultsbäcken 12SkrImmPP15 Strönhultsbäcken (Strönhultsån, Tosthultsån) Skräbeån
242 Svanshalssjön C SE625612-138546 Svanshalssjön 12HelSimPP92 Svanshalssjön Helge å
243 Svinasjön Ö SE624505-136557 Svinasjön Ö 12HelViePP12 Lehultasjön Helge å
244 Sågen Simontorp SE624761-140179 Sågen Simontorp 12HelBivPP61 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
245 Sågmöllebacken Ned dos SE625458-136598 Sågmöllebacken Ned dos 12HelViePP15 Åldammsbäcken Helge å
246 Sågmöllebacken Upp dos SE625565-136641 Sågmöllebacken Upp dos 12HelViePP14 Åldammsbäcken Helge å
247 Södra Kroksjön C SE624565-141215 S Kroksjön C 12SkrImmPP41 Södra Kroksjön Skräbeån
248 Tosthult Ned dos SE625548-141318 Tosthult Ned dos 12SkrImmPP10 Strönhultsbäcken (Strönhultsån, Tosthultsån) Skräbeån
249 Tosthult Upp dos SE625610-141330 Tosthult Upp dos 12SkrImmPP09 Strönhultsbäcken (Strönhultsån, Tosthultsån) Skräbeån
250 Tranegylet N SE625614-141800 Tranegylet N 12SkrVilPP17 Rönnesjön Helge å
251 Trollsjön Ö SE624462-134858 Trollsjön Ö 12RönSärPP01 Åsljungasjön Rönne å
252 Tviggasjöbäcken SE624252-137477 Tviggasjöbäcken 12HelTviPP81 Farstorpsån: Fredskogsån-Källa Helge å
253 Tviggasjöbäcken Tofta SE624287-137632 Tviggasjöbäcken Tofta 12HelTviPP61 Farstorpsån: Fredskogsån-Källa Helge å
254 Tydingen Ö SE623765-138990 Tydingen Ö 12HelSärPP02 Tydingen Helge å
255 Ubbasjön SE625087-141142 Ubbasjön 12SkrImmPP95 Ubbasjön Skräbeån
256 Ubbasjön SE625186-141174 Ubbasjön 12SkrImmPP75 Ubbasjön Skräbeån
257 Ubbasjön C SE625165-141175 Ubbasjön C 12SkrImmPP50 Ubbasjön Skräbeån
258 Ubbasjön V SE625158-141156 Ubbasjön V 12SkrImmPP27 Ubbasjön Skräbeån
259 Udryen SE625956-141898 Udryen 12SkrVilPP91 Udryen Skräbeån
260 Udryen SE625975-141918 Udryen 12SkrVilPP71 Udryen Skräbeån
261 Udryen C SE626000-141910 Udryen C 12SkrVilPP46 Udryen Skräbeån
262 Udryen V SE625986-141891 Udryen V 12SkrVilPP12 Udryen Skräbeån
263 Ulkenesjön SE625013-140573 Ulkenesjön 12HelBivPP91 Ulkenesjön Helge å
264 Ulkenesjön SE625057-140563 Ulkenesjön 12HelBivPP71 Ulkenesjön Helge å
265 Ulkenesjön C SE625035-140565 Ulkenesjön C 12HelBivPP46 Ulkenesjön Helge å
266 Ulkenesjön N SE625050-140560 Ulkenesjön N 12HelBivPP04 Ulkenesjön Helge å
267 Upp damm Mjöbygget SE625987-138656 Upp damm Mjöbygget 12HelSimPP83 Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) Helge å
268 V Tviggasjö V SE624244-137237 V Tviggasjö V 12HelTviPP07 Västra Sjö Helge å
269 Verumsån Boalt SE624791-135891 Verumsån Boalt 12HelViePP61 Vieån: Åldammsbäcken - Värsjön Helge å
270 Vesljungasjön SE625661-137422 Vesljungasjön 12HelLilPP71 Vesljungasjön Helge å
271 Vesljungasjön SE625683-137417 Vesljungasjön 12HelLilPP91 Vesljungasjön Helge å
272 Vesljungasjön C SE625665-137390 Vesljungasjön C 12HelLilPP46 Vesljungasjön Helge å
273 Vesljungasjön U SE625685-137417 Vesljungasjön U 12HelLilPP02 Vesljungasjön Helge å
274 Vilshultsån ned Kättebodadammen SE625637-141590 Vilshultsån ned Kättebodadammen 12SkrVilPP62 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
275 Vilshultsån ned Rönnesjön SE625519-141695 Vilshultsån ned Rönnesjön 12SkrVilPP61 Skräbeån
276 Vilshultsån Rönne SE625510-141695 Vilshultsån Rönne 12SkrVilPP05 Skräbeån
277 Vilshultsån S Rönhultsg SE625315-141660 Vilshultsån S Rönhultsg 12SkrVilPP10 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
278 Vilshultsån SO. S Rönhultsg SE625310-141660 Vilshultsån S Rönhultsg 12SkrVilPP63 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
279 Vinnö å Dammhuset SE621985-137760 Vinnö å Dammhuset 12HelSärPP04 Vinne å: Åraslövsån - Källa Helge å
280 Vittsjön SE624928-136990 Vittsjön 12HelViePP97 Vittsjön Helge å
281 Vittsjön SE624949-136825 Vittsjön 12HelViePP78 Vittsjön Helge å
282 Vittsjön C SE624857-136793 Vittsjön C 12HelViePP42 Vittsjön Helge å
283 Vittsjön U SE624940-136992 Vittsjön U 12HelViePP25 Vittsjön Helge å
284 Värsjön SE624510-135618 Värsjön 12HelViePP71 Värsjön Helge å
285 Värsjön SE624606-135677 Värsjön 12HelViePP91 Värsjön Helge å
286 Värsjön SE624613-135635 Värsjön C 12HelViePP41 Värsjön Helge å
287 Värsjön U SE624615-135685 Värsjön U 12HelViePP01 Värsjön Helge å
288 Vässlarpssjön SE624667-140364 Vässlarpssjön 12HelBivPP93 Vässlarpssjön Helge å
289 Vässlarpssjön SE624710-140425 Vässlarpssjön 12HelBivPP73 Vässlarpssjön Helge å
290 Vässlarpssjön C SE624745-140400 Vässlarpssjön C 12HelBivPP48 Vässlarpssjön Helge å
291 Vässlarpssjön S SE624707-140423 Vässlarpssjön S 12HelBivPP14 Vässlarpssjön Helge å
292 Ålabäcken SE623223-141682 Ålabäcken 12SkrVånPP04 Lillån Skräbeån
293 Ö Tviggasjö SE624240-137422 Ö Tviggasjö 12HelTviPP71 Östra Sjö Helge å
294 Ö Tviggasjö SE624251-137453 Ö Tviggasjö 12HelTviPP91 Östra Sjö Helge å
295 Ö Tviggasjö C SE624270-137418 Ö Tviggasjö C 12HelTviPP46 Östra Sjö Helge å
296 Ö Tviggasjö S SE624240-137420 Ö Tviggasjö S 12HelTviPP08 Östra Sjö Helge å
297 Örsjön SE626071-138652 Örsjön 12HelSimPP74 Örsjön Helge å
298 Örsjön SE626148-138684 Örsjön 12HelSimPP94 Örsjön Helge å
299 Örsjön C SE626169-138507 Örsjön C 12HelSimPP48 Örsjön Helge å
300 Örsjön Ö SE626122-138622 Örsjön Ö 12HelSimPP01 Örsjön Helge å
301 Östersjön Ö SE623550-141250 Östersjön Ö 12SkrImmPP20 Östersjön Skräbeån