RK, Bergs Kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Bergs Kommun
RK, Recipientkontroll
1985
-
Pågående
Jämtland
2011-06-17 13:39
2011-06-17 13:39
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Klövsjön A SE693670-141550 Klövsjön A Lännässjön Ljungan
2 Ljungdalen SE697445-134765 Ljungdalen Ljungan Ljungan
3 Myrviken SE698668-142658 Myrviken Storsjön Indalsälven
4 Rätanssjöns utlopp SE693265-143600 Rätanssjöns utlopp Rätanssjön Ljungan

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Börtnesströmmen SE696635-140270 Börtnesströmmen Galån Ljungan
2 Hålen SE695250-142820 Hålen Hålen Ljungan
3 Klövsjön B SE693950-141460 Klövsjön B Lännässjön Ljungan
4 Sölvbacka SE696635-136942 Sölvbacka Sölvbacka Strömmar Ljungan