RK, Vitåforsgruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll för Vitåforsgruvan i Malmberget (LKAB). Vattenkemi mäts i Linaälven uppströms och nedströms gruvan samt i Naalojärvi, Naalojärvibäcken och Kuorasjoki. Det är olika provtagningsfrekvenser i olika stationer.

Fram till år 2014 har även 9 sjöar (omgivningsstationer) undersökts 2 ggr per år sedan början av 1990-talet.
Godkänd
2022-02-04 10:30
Uppgifterna i VISS har kontrollerats tillsammans med LKAB.
Sötvatten
Löpande program
Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag (LKAB)
RK, Recipientkontroll
1997
-
Pågående
Norrbotten
2011-11-01 10:33
2023-03-06 10:10
ID Namn Författare År URL Fil