RK, Masugnsbyn

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll vid dolomittäkt i Masugnsbyn.
Rautajoki (=Järnbäcken). Järnmalmsgruvan i Masugnsbyn var den första gruvorten i Malmfälten och var igång mellan år 1646-1804. Nu bryts dolomit bredvid den gamla järnmalmsgruvan.
Dolomiten används i LKAB:s kulsinterverk i Kiruna.
Godkänd
2012-03-09 09:58
Uppgifterna i VISS har kontrollerats tillsammans med LKAB.
Sötvatten
Löpande program
Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag (LKAB)
RK, Recipientkontroll
1996
-
Pågående
Norrbotten
2011-11-07 10:41
2015-02-11 12:37

Recipientkontroll i Masugnsbyn, LKAB
Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1996 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 1996 - 3 gånger per år LKAB
Vattenfärg 1996 - 3 gånger per år LKAB
Grumlighet 1996 - 3 gånger per år LKAB
Näringsämnen 1996 - 3 gånger per år LKAB
Totalkväve 1996 - 3 gånger per år LKAB
Totalfosfor 1996 - 3 gånger per år LKAB
Ammonium 1996 - 3 gånger per år LKAB
Järn 1996 - 3 gånger per år LKAB
Mangan 1996 - 3 gånger per år LKAB
TOC 1996 - 3 gånger per år LKAB
Kisel 1996 - 3 gånger per år LKAB
Fosfat 1996 - 3 gånger per år LKAB
Prioriterade ämnen 1996 - 3 gånger per år LKAB
Kadmium och kadmiumföreningar 1996 - 3 gånger per år LKAB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1996 - 3 gånger per år LKAB
Bly och blyföreningar 1996 - 3 gånger per år LKAB
Nickel och nickelföreningar 1996 - 3 gånger per år LKAB
Temperaturförhållande 1996 - 3 gånger per år LKAB
Temperatur 1996 - 3 gånger per år LKAB
Särskilda förorenande ämnen 1996 - 3 gånger per år LKAB
Arsenik 1996 - 3 gånger per år LKAB
Nitrat 1996 - 3 gånger per år LKAB
Krom 1996 - 3 gånger per år LKAB
Zink 1996 - 3 gånger per år LKAB
Koppar 1996 - 3 gånger per år LKAB
Salthaltsförhållanden 1996 - 3 gånger per år LKAB
Konduktivitet 1996 - 3 gånger per år LKAB
Försurning 1996 - 3 gånger per år LKAB
pH 1996 - 3 gånger per år LKAB
Alkalinitet 1996 - 3 gånger per år LKAB
Sulfat 1996 - 3 gånger per år LKAB
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1996 - 3 gånger per år LKAB
Klorid 1996 - 3 gånger per år LKAB
Kalcium 1996 - 3 gånger per år LKAB
Kobolt 1996 - 3 gånger per år LKAB
Vanadin 1996 - 3 gånger per år LKAB
Kalium 1996 - 3 gånger per år LKAB
Natrium 1996 - 3 gånger per år LKAB
Suspenderade ämnen 1996 - 3 gånger per år LKAB
Glödrest 1996 - 3 gånger per år LKAB
Absorbans 1996 - 3 gånger per år LKAB
Magnesium 1996 - 3 gånger per år LKAB
Fluor 1996 - 3 gånger per år LKAB
Totalaluminium 1996 - 3 gånger per år LKAB
Barium 1996 - 3 gånger per år LKAB
Strontium 1996 - 3 gånger per år LKAB
Molybden 1996 - 3 gånger per år LKAB