RK, Masugnsbyn

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll vid dolomittäkt i Masugnsbyn.
Rautajoki (=Järnbäcken). Järnmalmsgruvan i Masugnsbyn var den första gruvorten i Malmfälten och var igång mellan år 1646-1804. Nu bryts dolomit bredvid den gamla järnmalmsgruvan.
Dolomiten används i LKAB:s kulsinterverk i Kiruna.
Godkänd
2012-03-09 09:58
Uppgifterna i VISS har kontrollerats tillsammans med LKAB.
Sötvatten
Löpande program
Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag (LKAB)
RK, Recipientkontroll
1996
-
Pågående
Norrbotten
2011-11-07 10:41
2015-02-11 12:37
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Rautajoki, nedströms SE749749-176700 Rautajoki, nedströms SVA07 Rautajoki Kalixälven
2 Rautajoki, referens SE749751-176697 Rautajoki, referens SVA12 Rautajoki Kalixälven
3 Rautajoki, uppströms SE749751-176683 Rautajoki, uppströms SVA06 Rautajoki Kalixälven