RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Grundvattenkemi i källor, Hallands län, gemensamt delprogram, grundvatten påverkat av jordbruk och tätort
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Hallands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2008
-
Pågående
Halland
2012-04-03 14:55
2015-05-11 11:11
SGU, Sveriges geologiska undersökning