SRK, Kvarntorps vatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Kvarntorps Vatten är en förening bestående av Kumla kommun och olika verksamheter i Kvarntorpsområdet, utför sedan 1993 vattenundersökningar i Kvarntorpsområdet. Undersökningarna syftar till att få underlag för bedömning av vilken påverkan hela Kvarntorpsområdet har på vattenkvaliteten i ytvattendragen som passerar området. Utöver de övervakningsstationer som ingår i programmet används stationen "Frommestabäcken vid Ekeby", som ingår i övervakningsprogrammet SRK, Esklistunaån, vid resultatredovisningar/utvärderingar.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Kvarntorps vatten
SRK, Samordnad recipientkontroll
1993
-
Pågående
Örebro
2014-10-07 10:42
2016-07-14 12:09
Kumla kommun