KÖ, Kagghamraåns sjöar och vattendrag

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Botkyrka kommun
KÖ, kommunal övervakning
1988
-
Pågående
Stockholm
2014-11-04 15:06
2019-07-02 14:58
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Axån, nedstr Malmsjön SE656110-161520 Malmsjön Kustområde
2 Axån, Rosenhill, 3 SE655910-161625 Kagghamraån-Axån Kustområde
3 Brinkbäcken, 10 SE655520-161430 Kustområde
4 Bysjöns inlopp, 4 SE656240-162125 Kagghamraån Kustområde
5 Getaren SE656140-161850 Getaren Kustområde
6 Malmsjön SE656114-161514 Malmsjön Kustområde
7 Norrgaån, 6 SE655915-161630 Kagghamraån Kustområde
8 Saxbroån, mynning SE655475-161360 Kagghamraån Kustområde
9 Somran, Södra utloppet, 12A SE656160-161265 Somran Kustområde
10 Uringeån, Byrsta kvarn, 9 SE655675-161460 Kagghamraån-Uringeån Kustområde