KÖ, Bällstaån, Bällstaågruppen

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Representanter för Järfälla kommun, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Solna stad, Stockholm Vatten AB, Solna Vatten AB och Länsstyrelsen i Stockholms län undertecknade i maj 2000 ”Riktlinjer för samarbetet kring bällstaån”, som är ett gemensamt samarbetsdokument kring mål och åtgärder för bällstaån. http://www.ballstaan.se/samarbete.html
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Stockholm Vatten och Avfall
Stockholms stad
Järfälla kommun
Sundbybergs kommun
KÖ, kommunal övervakning
2000
-
Pågående
2014-11-06 16:01
2014-11-06 16:04
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.