RMÖ, Kustlekande harr, Västerbottens län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med programmet är att följa upp harrens reproduktion för att visa att syftet med reservatet kvarstår. Fungerande repruduktionsområden för fisk är ett av reservatets syfte. Ytterligare ett syfte är att följa upp den kustlekande harrens yngelproduktion i ett utpekat kärnområde.
Godkänd
2011-02-22 15:03
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Annat
2008
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-03 11:31
2011-11-23 10:31
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Holmögadd SE706567-174703 Holmögadd Nordöstra delen av Holmögaddarkipelagen N n Kvarkens kustvatten Havet