RMÖ, Örebro län, Växtskyddsmedel i jordbrukspåverkade vattendrag

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Se rapporten "Rester av växtskyddsmedel i jordbrukspåverkade vattendrag - Resultat från undersökningar 2007-2009", Länsstyrelsen i Örebro län, Publ. nr. 2010:37.
Ej godkänd
2014-12-02 13:44
Miljögiftssamordning
Punktinsats
RMÖ, Regional miljöövervakning
2007
2011
Avslutat
2014-12-02 13:37
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.