rvk, Råvattenkontroll inom Bornsjöns vattenskyddsområde

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Bornsjön är Stockholm Vattens reservvattentäkt och kan användas i händelse av en akut förorening av Mälaren, vilket hittills aldrig har inträffat. För att följa tillståndet i sjön görs provtagningar både i sjön och i dess tillflöden.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Stockholm Vatten och Avfall
Annat
1986
-
Pågående
Stockholm
2014-12-05 13:56
2019-03-01 12:59
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Acksjödiket, Bornövägen trumma SE657074-160792 Acksjödiket, Bornövägen trumma KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-03 Norrström
2 Bergaholm, vägbron SE656788-161266 Bergaholm, vägbron KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-50 Norrström
3 Bergsjödiket, Talby Mellangård SE656943-160627 Bergsjödiket, Talby Mellangård KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-20 Norrström
4 Bergsjödiket, Tjuvparken SE656836-160576 Bergsjödiket, Tjuvparken KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-13 Norrström
5 Bornsjön, Bassängen SE657049-161178 Bornsjön, Bassängen KMÖ-SJÖ-L-BOR-BOR-7 Bornsjön Norrström
6 Bornsjön, Edeby SE657195-160938 Bornsjön, Edeby KMÖ-SJÖ-L-BOR-BOR-2 Bornsjön Norrström
7 Bornsjön, Skårby SE656984-161023 Bornsjön, Skårby KMÖ-SJÖ-L-BOR-BOR-5 Bornsjön Norrström
8 Eksättra, efter Lindensborg SE657086-160581 Eksättra, efter Lindensborg KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-08 Norrström
9 Eksättra, Nedom Eksättradiket SE657085-160511 Eksättra, Nedom Eksättradiket KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-07 Norrström
10 Eksättradiket, Bron Hamberget SE657043-160758 Eksättradiket, Bron Hamberget KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-11 Norrström
11 Eksättradiket, Golfbanan SE657079-160463 Eksättradiket, Golfbanan KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-04 Norrström
12 Salemdiket, Sigmadikets utlopp SE657013-160880 Salemdiket, Sigmadikets utlopp KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-34 Tullanbäcken Norrström
13 Salemdiket, Utlopp Skårbydammen SE656863-160968 Salemdiket, Utlopp Skårbydammen KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-29 Norrström
14 Salemdiket, Åkervägen Bergaholm SE656916-160854 Salemdiket, Åkervägen Bergaholm KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-32 Tullanbäcken Norrström
15 Tullandiket, Getaåketn innan trumman SE656713-160725 Tullandiket, Getaåketn innan trumman KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-35 Norrström
16 Tullandiket, Hallinge kvarn SE656804-160936 Tullandiket, Hallinge kvarn KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-40 Norrström
17 Tullandiket, Stordal Tulladiket SE656713-160904 Tullandiket, Stordal Tulladiket KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-38 Norrström
18 Tullandiket, Utlopp Tullan SE656775-160797 Tullandiket, Utlopp Tullan KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-37 Tullanbäcken Norrström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Acksjödiket, Solbergavägen SE657161-160732 Acksjödiket, Solbergavägen KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-02 Norrström
2 Acksjödiket, utflöde fr sjön SE657235-160632 Acksjödiket, utflöde fr sjön KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-01 Norrström
3 Bergaholm, utlopp fr gården SE656995-160887 Bergaholm, utlopp fr gården KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-45 Norrström
4 Bergsjödiket, Diket Bergsjötorp SE656842-160586 Bergsjödiket, Diket Bergsjötorp KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-14 Norrström
5 Bergsjödiket, Fridshäll SE656914-160473 Bergsjödiket, Fridshäll KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-16 Norrström
6 Bergsjödiket, Talby Nedergård SE656990-160672 Bergsjödiket, Talby Nedergård KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-21 Norrström
7 Bergsjödiket, V Talby utlopp t diket SE656898-160525 Bergsjödiket, V Talby utlopp t diket KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-18 Norrström
8 Bergsjödiket, V Talbyvägen SE656918-160525 Bergsjödiket, V Talbyvägen KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-19 Norrström
9 Bergsjödiket, V. Talby efter dammen SE656887-160497 Bergsjödiket, V. Talby efter dammen KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-17 Norrström
10 Dalkarsängsdiket, Daltorp Körbron SE657250-160761 Dalkarsängsdiket, Daltorp Körbron KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-41 Norrström
11 Dalkarsängsdiket, Utlopp vid vägen SE657242-160799 Dalkarsängsdiket, Utlopp vid vägen KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-42 Norrström
12 Eksättra, Eksättradiket SE657080-160506 Eksättra, Eksättradiket KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-06 Norrström
13 Eksättra, före Eksättradiket SE657082-160503 Eksättra, före Eksättradiket KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-05 Norrström
14 Eksättra, Torslundsdiket SE657101-160624 Eksättra, Torslundsdiket KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-09 Norrström
15 Eksättradiket, Sigmadiket före korset SE657025-160844 Eksättradiket, Sigmadiket före korset KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-12 Norrström
16 Eksättradiket, Talbyvägen Ladvik SE657077-160656 Eksättradiket, Talbyvägen Ladvik KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-10 Norrström
17 Fågelstadiket, dike vid vägen SE656824-161120 Fågelstadiket, dike vid vägen KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-43 Norrström
18 Fågelstadiket, Utlopp i sjön SE656853-161159 Fågelstadiket, Utlopp i sjön KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-44 Norrström
19 Motorvägen, E4 Vägverket SE656781-161262 Motorvägen, E4 Vägverket KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-22 Norrström
20 Motorvägen, Säby gamla tomt SE656796-161216 Motorvägen, Säby gamla tomt KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-23 Norrström
21 Salemdiket, Diket före Sigmadiket SE657021-160845 Salemdiket, Diket före Sigmadiket KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-33 Norrström
22 Salemdiket, Hallingevägen SE656802-160967 Salemdiket, Hallingevägen KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-28 Norrström
23 Salemdiket, Huvuddiket efter S7 SE656845-160935 Salemdiket, Huvuddiket efter S7 KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-31 Norrström
24 Salemdiket, Kulberget SE656685-161028 Salemdiket, Kulberget KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-25 Norrström
25 Salemdiket, Lugnetkärret SE656628-161094 Salemdiket, Lugnetkärret KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-24 Norrström
26 Salemdiket, Mellanberg före Korset SE656729-161034 Salemdiket, Mellanberg före Korset KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-27 Norrström
27 Salemdiket, Rönningevägen x diket SE656693-161118 Salemdiket, Rönningevägen x diket KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-26 Norrström
28 Salemdiket, Skårbydiket SE656851-160951 Salemdiket, Skårbydiket KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-30 Norrström
29 Storängen SE657174-160829 Storängen KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-46 Norrström
30 Tullandiket, Stordal E4 diket SE656708-160915 Tullandiket, Stordal E4 diket KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-39 Norrström