KÖ, Nackas kust

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
I samband med Svealands kustvattenvårdsförbunds stora kustprovtagning (då även den regionala miljöövervakningen i kusten utförs) utökar Nacka kommun denna provtagning med två stationer till - en i Neglingeviken och en i Vårgärdssjön.
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Nacka kommun
KÖ, kommunal övervakning
2009
-
Pågående
Stockholm
2014-12-11 10:19
2018-11-15 16:36
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Neglingeviken SE657619-164189 S102c Neglingeviken KMÖ-KUST-NAC-S102c Neglingeviken Havet
2 Vårgärdssjön SE657405-164260 S101b Vårgärdssjön KMÖ-KUST-NAC-S101b Vårgärdssjön Havet