RMÖ, Norrbottens län (Växtplankton i sjöar 2006)

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Under år 2006 undersöktes ett antal sjöar större än 1 km2 i Norrbotten som jämföresle med trendsjöarna som vanligen är mindre till ytan. Prover på vattenkemi, klorofyll och växtplankton analyserades.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2006
2006
Avslutat
Norrbotten
2014-12-19 12:12
2014-12-19 13:38
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bänkerträsket SE727731-171619 Bänkerträsket Bänkerträsket Lillpiteälven
2 Bönträsket SE739834-177564 Bönträsket Bönträsket Kalixälven
3 Forsträsket SE735563-173088 Forsträsket Forsträsket Luleälven
4 Krokträsket SE732839-175683 Krokträsket Krokträsket Luleälven
5 Kälvjärv SE736177-181232 Kälvjärv Kälvjärv Kalixälven
6 Manjärvi SE730607-171798 Manjärv Manjärv Piteälven
7 Mjöträsket SE733667-182779 Mjöträsket Mjöträsket Kalixälven
8 Norr-Tjalmejaure SE738907-168106 Norr-Tjalmejaure Norr-Tjalmejaure Luleälven
9 Sandsjärv SE737934-180814 Sandsjärv Sandsjärv Kalixälven
10 Stenträsket SE736421-168124 Stenträsket Stenträsket Luleälven
11 Storavan SE728786-160752 Storavan Storavan Skellefteälven
12 Stor-Lappträsket SE735391-177065 Stor-Lappträsket Stor-Lappträsket Råneälven
13 Stor-Varjisträsket SE733210-167231 Stor-Varjisträsket Stor-Varjisträsket Piteälven
14 Västra Kikkejaure SE728711-165241 Västra Kikkejaure Västra Kikkejaure Byskeälven
15 Östra Kikkejaure SE727937-169219 Östra Kikkejaure Östra Kikkejaure Åbyälven