RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Stockholm Vattenbedriver övervakning i de sjöar och vattendrag som ligger i det egna VA-verksamhetsområdet. Arbetet sker aktivt kring att vårda och restaurera dessa då de i många fall lider av övergödning. Under en lång tid släpptes orenat avloppsvatten ut i de små sjöarna och vattendragen. Även idag sker utsläpp av avloppsvatten vid så kallade bräddningar. Sjöarna får även ta emot dagvatten (regnvatten och smältvatten från snö) som innehåller näringsämnen och skadliga ämnen från trafik, luftnedfall och gamla markföroreningar.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Stockholm Vatten och Avfall
RK, Recipientkontroll
1970
-
Pågående
Stockholm
2014-12-30 14:05
2020-01-08 10:44
xxxxxxxxxxxx