Kvicksilver i fisk och födodjur i 10 skånska sjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Fisk (gädda, abborre, mört) och valda födodjur (djurplankton och vattengråsugga) från tio sjöar i norra SKåne har analyserats med avseende på kvicksilver och jämförts med liknande data från 2000.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Skåne län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2000
-
Avslutat
2015-01-14 14:05
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.