RK, Martinssons Såg, Västerbottens län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-22 14:46
Sötvatten
Löpande program
Skellefteå kommun
RK, Recipientkontroll
1993
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-08 13:03
2012-09-25 16:04
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Grundvattenrör Martinssons Såg SE714771-172714 Grundvattenrör P1 Rickleåsen Bygdsiljumområdet Rickleån
2 Lappsjöbäcken, Dagvattenledning/utlopp sed. Damm SE714798-172718 Dagvattenledning/utlopp sed. Damm P2 Lappsjöbäcken Rickleån
3 Lappsjöbäcken, Ny referenspunkt uppströms SE714842-172736 Ny referenspunkt uppströms P3 Lappsjöbäcken Rickleån
4 Lappsjöbäcken, Uppströms landsv. Bro SE714662-172742 Uppströms landsv. Bro P4 Lappsjöbäcken Rickleån