RK, Martinssons Såg, Västerbottens län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-22 14:46
Sötvatten
Löpande program
Skellefteå kommun
RK, Recipientkontroll
1993
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-08 13:03
2012-09-25 16:04

Undersökningstyper Grundvattenkemi, intensiv/integrerad
Startår 1993 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 2000 - 1 gång per år Skellefteå kommun
Fosfor, järn
Särskilda förorenande ämnen 1999 - 1 gång per år Skellefteå kommun
Koppar, Krom
Salthaltsförhållanden 2000 - 1 gång per år Skellefteå kommun
Konduktivitet
Försurning 2000 - 1 gång per år Skellefteå kommun
Alkalinitet, pH, Sulfat
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1993 - 1 gång per år Skellefteå kommun
Arsenik