RK, Boliden

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll i Boliden-området. Vattenkemi i Brubäcken, Klintforsån samt Stormyrbäcken.
Ej granskad
Sötvatten
Boliden AB
RK, Recipientkontroll
1993
-
0
Västerbotten
2015-02-08 16:32
2018-04-17 13:11
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Brubäcken, vid Brutorp SE719672-171560 Brubäcken vid Brutorp 6203 Nedre del av Brubäcken Skellefteälven
2 Klintforsån, Nyholm SE720485-171950 Klintforsån, vid Nyholm 6211 Klintforsån Skellefteälven
3 Klintforsån, uppströms 6207 SE720498-171850 Klintforsån, uppströms 6207 6210 Klintforsån Skellefteälven
4 Stormyrbäcken, väg 95 SE720470-171845 Stormyrbäcken vid väg 95 6207 Skellefteälven