Södermanlands län, Undersökningar av miljögifter i förorenade områden, exploatering, MKB, mm

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökningar som utförts för i arbetet med förorenade områden, exploateringsärenden, muddringsärenden, recipientkontroll mm
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Annat
0
-
0
Södermanland
2015-02-16 10:48
2017-12-22 09:15

Undersökningar av metaller i vatten inom recipientkontroll från företag.
Undersökningstyper x
Startår 2009 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Särskilda förorenande ämnen 2009 - - Strängnäs kommun
Zink 2009 2016 - Strängnäs kommun
Koppar 2009 2016 - Strängnäs kommun