Validerande undersökningar, Värmlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Värmlands län
VER, Verifieringsövervakning
2007
-
Pågående
Värmland
2015-02-16 15:42
2017-06-26 14:39
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alstern djuphåla SE659355-137360 Alstern Alstern Göta älv
2 Aplungen utlo SE662570-134858 Aplungen Aplungen Göta älv
3 Averstadån (p) SE654540-134535 Averstadån, Fiskaretorpet Averstadån Göta älv
4 Backsjön SE208315-413585 Backsjön Backsjön Göta älv
5 Bösjön utlo SE660453-128893 Bösjön Bösjön Göta älv
6 Eggsjön utlo SE674876-134297 Eggsjön Eggsjön Göta älv
7 Flatsälven SE661579-128299 Flatälven Flatälven 108
8 Glumman, Väse kyrka SE658954-138825 Glumman, Väse kyrka Glumman Göta älv
9 Grytingen SE207099-441210 Grytingen Grytingen Göta älv
10 Hugn SE208317-409270 Hugn Hugn Göta älv
11 Hyttälven, Mångshyttan SE661407-138939 Hyttälven, Mångshyttan Hyttälven nedströms Mången 108
12 Hällsjön utlo SE665087-135953 Hällsjön Hällsjön Göta älv
13 Kymmen mitt SE665478-133265 Kymmen Kymmen Göta älv
14 Körttjärnet strand SE661648-130509 Körttjärnet Körttjärnet Göta älv
15 Lilla horssjön utlo SE663401-141209 Lilla Horssjön Lilla Horssjön Göta älv
16 Lilleken SE209166-413852 Lilleken Lilleken Göta älv
17 Lillån, nedan kulvert SE669149-132561 Lillån, nedan kulvert Lillån 108
18 Lillälven, lernäs SE663540-129760 Torgilsrudsälven, Lernäs Torgilsrudsälven Göta älv
19 Molkomssjön SE207449-433640 Molkomssjön Molkomssjön Göta älv
20 Mången mitt SE661346-139096 Mången Mången Göta älv
21 Nedre Hurr SE207412-399508 Nedre Hurr Nedre Hurr Göta älv
22 Nysockensjön SE208011-412275 Nysockensjön Nysockensjön Göta älv
23 Panken SE658897-138738 Panken Panken Göta älv
24 Rannsjön SE663506-136367 Rannsjön Rannsjön Göta älv
25 Rödvattnet utlo SE659766-131492 Rödvattnet Rödvattnet Göta älv
26 Siksjön utlo SE665698-141929 Siksjön Siksjön Göta älv
27 Silbodalsälven SE659215-129123 Silbodalsälven Silbodalsälven 108
28 Skarpen SE207598-446426 Skarpen Skarpen Göta älv
29 Stora Gla SE207242-412815 Stora Gla Stora Gla Göta älv
30 Stor-jangen utlo SE665667-136013 Stor-Jangen Stor-Jangen Göta älv
31 Stömnesjön utlo vä SE659503-132228 Stömnesjön Stömnesjön Göta älv
32 Summeln SE206243-416825 Summeln Summeln Göta älv
33 Sälsjön utlo SE656755-141273 Sälsjön Sälsjön Göta älv
34 Södra Hyn SE207141-427994 Södra Hyn Södra Hyn Göta älv
35 Södra yxesjön mitt väst SE661378-130063 Södra Yxesjön Södra Yxesjön Göta älv
36 Södra ämten utlo SE660283-140320 Södra Ämten Södra Ämten Göta älv
37 Tollsjön utlo SE668873-138352 Tollsjön Tollsjön Göta älv
38 Vadjungen utlo SE662625-129070 Vadjungen Vadjungen Göta älv
39 Välingesundet SE658663-138658 Välingesundet Välingesundet Göta älv
40 Värmullen, norra viken SE666167-138016 Värmullen Värmullen Göta älv
41 Västra Örten mitt SE661749-137621 Västra Örten Västra Örten Göta älv
42 Älgsjön utlo SE661581-131055 Älgsjön Älgsjön Göta älv
43 Älmheds-långtjärnen strand SE659362-130736 Älmheds-Långtjärnen Älmheds-Långtjärnet, Hasselbacketjärnet med utlopp Göta älv
44 Ölman, Hult SE658834-139524 Ölman, Hult Ölman nedströms Svartån Göta älv
45 Övre Badasjön utlo SE667639-135045 Övre Badasjön Övre Badasjön Göta älv
46 Övre blomsjön utlo SE658758-128386 Övre Blomsjön Övre Blomsjön Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Acksjön mitt SE667028-137812 Acksjön Acksjön Göta älv
2 Alstern, Byn SE659313-137463 Alstern Alstern 108
3 Alstersälven SE658829-137496 Alsterälven Alsterälven - S om Alstern 108
4 Alstersälven, Alster SE658856-137506 Alstersälven, Alster Alsterälven - S om Alstern 108
5 Alstersälven, Alstrum SE659774-137447 Alstersälven, Alstrum Alstersälven - N om Alstern 108
6 Alstersälven, Nyeds kyrka SE661020-138289 Alstersälven, Nyeds kyrka Molkomsälven 108
7 Alstersälven, Sörgården SE660558-138043 Norumsälven, Sörgården Norumsälven 108
8 Backälven, Nedre Träcka SE656484-132887 Backälven, Nedre Träcka Backälven 108
9 Bakom stenledare SE675268-132951 Klarälven, Bakom stenledare Klarälven ns Utloppskanal från Höljes kraftstation 108
10 Bergsjön SE662536-131389 Bergsjön Bergsjön 108
11 Bergsjön mitt SE662505-131479 Bergsjön Bergsjön Göta älv
12 Bergsjön mitt SE664029-131733 Bergsjön Bergsjön Göta älv
13 Billingsån, Klässbol SE660554-132645 Billingsån, Klässbol Billingsån 108
14 Billingsån, Klässbol (b) SE660529-132649 Billingsån, Klässbol (b) Billingsån 108
15 Björken mitt SE664483-135472 Björken Björken Göta älv
16 Borgviksälven, Högboda SE660910-134323 Lerbodaälven, Högboda Lerbodaälven us Säveln 108
17 Brunsbergsälven SE661455-133924 Brunsbergsälven Brunsbergsälven 108
18 Bråtsjön mitt SE660609-134689 Bråtsjön Bråtsjön Göta älv
19 Busjön SE666361-137043 Busjön Busjön 108
20 Bäck från Aplungen, Prästbol SE660241-135465 Bäck från Aplungen, Prästbol Kanalen 108
21 Bäck från Torpsjön, Bodetta SE661375-135044 Bäck från Torpsjön, Bodetta Bäck från Torpsjön 108
22 Dävelsbäcken, Sommersta SE655608-140817 Dävelsbäcken, Sommersta Dävelsbäcken 108
23 Edanebäcken, Edane SE661626-133155 Edanebäcken, Edane Edanebäcken 108
24 Emsen mitt SE662311-136721 Emsen Emsen Göta älv
25 Emsälven, Boda SE660744-134339 Emsälven, Boda Emsälven 108
26 Färnsjön mitt SE662084-140689 Färnsjön Färnsjön Göta älv
27 Glasälven SE660009-131473 Glasälven, Dammarna Glasälven nedströms Stora Gla 108
28 Glasälven, ns Dammarna SE659996-131490 Glasälven, ns Dammarna Glasälven nedströms Stora Gla 108
29 Glasälven, ns Glaåkern SE660159-131653 Glasälven, ns Glaåkern Glasälven nedströms Glaåkern 108
30 Gravån SE659622-136401 Gravån Gravån 108
31 Grundan SE667591-136872 Grundan Grundan nedströms Harasjöarna 108
32 Halgån, S Bubäcken SE669671-137076 Halgån, S Bubäcken Halgån ns Sjöbäcken 108
33 Havån 2 SE675091-133663 Havån Havån 108
34 Horssjöälven, 900 m us väg SE662071-138531 Horssjöälven, 900 m us väg Horssjöälven 108
35 Igelälven, elfiskeundersökningar SE665672-141927 Igelälven, elfiskeundersökningar Igelälven 108
36 Järperudsälven ns damm SE664407-131864 Järperudsälven, ns damm Järperudsälven 108
37 Jösseälven, torrfåran SE662170-131226 Jösseälven, torrfåran Jösseälven nedströms Nysockensjön 108
38 Jösseälven, uppströms kraftverket SE662220-131250 Jösseälven, uppströms kraftverket Jösseälven nedströms Nysockensjön 108
39 Kilaälven SE656790-132810 Kilaälven Kilaälven ns Summeln 108
40 Kilaälven, Bråten SE656822-132863 Kilaälven, Bråten Kilaälven 108
41 Klarälven, Dingelsundsådran SE658271-136497 Klarälven, Dingelsundsådran Klarälven - Dingelsundsådran 108
42 Klarälven, Kalvholmen SE658480-137198 Klarälven, Kalvholmen Klarälven - östra älvgrenen 108
43 Kroppaälven, N Nykroppa SE661334-141542 Kroppaälven, N Nykroppa Kroppaälven - N om Östersjön 108
44 Kråkåsälven, ovan väg SE667592-135331 Kråkåsälven, ovan väg Kråkåsälven 108
45 Kungsådran Skyllbäcksholm SE674296-133333 Klarälven, Kungsådran Skyllbäcksholm Klarälven ns Tåsan 108
46 Kölaälven SE662566-129066 Kölaälven Kölaälven nedströms Vadjungen 108
47 Lerbodaälven SE660576-134806 Lerbodaälven Lerbodaälven ns Gösjön 108
48 Lianeälven SE659914-128016 Lianeälven, Kronan Lianeälven 108
49 Lidsjön SE664620-138080 Lidsjön Lidsjön Göta älv
50 Lill-Lungen mitt SE660544-141018 Lill-Lungen Lill-Lungen Göta älv
51 Lillälven, Blixbol SE658202-132506 Lillälven, Blixbol Lillälven nedströms Aspen 108
52 Lillälven, Kolsäter SE658155-132341 Lillälven, Kolsäter Lillälven nedströms Aspen 108
53 Lillälven, Långserud ns bro SE657743-132155 Lillälven, Långserud ns bro Lillälven nedströms Eldan 108
54 Lillälven, Torp SE658112-132275 Lillälven, Torp Lillälven nedströms Aspen 108
55 Lungen mitt SE662287-139561 Lungen Lungen Göta älv
56 Långbroäng öppn.sidofåra SE675070-133002 Klarälven, Långbroäng öppn.sidofåra Klarälven ns Utloppskanal från Höljes kraftstation 108
57 Lättbacksand SE674129-133437 Klarälven, Lättbacksand Klarälven ns Lettan 108
58 Lötälven SE657525-140555 Lötälven Lötälven 108
59 Lötälven, Järsberg SE657513-140518 Lötälven, Järsberg Lötälven 108
60 Malsjöån, Malsjö SE658923-134455 Malsjöån Malsjöån 108
61 Nedströms pumpstation SE660244-135507 Kanalen, nedströms pumpstation Kanalen 108
62 Noret SE660520-133587 Noret Noret 108
63 Noret mitt SE655620-139657 Noret mitt Noret Göta älv
64 Norsbäckskanalen SE659127-141045 Norsbäckskanalen Norsbäckskanalen 108
65 Panken SE658992-138755 Panken Panken 108
66 Portilaån, Grums SE658388-134679 Portilaån, Grums Portilaån 108
67 Portilaån, Lökene SE658647-134706 Portilaån, Lökene Portilaån 108
68 Rannån ns 62:an SE663065-136720 Rannån ns 62:an Rannån 108
69 Rannån, 50 m ns bron SE663468-136392 Rannån, 50 m ns bron Rannån 108
70 Rannån, Indianstigen SE663243-136531 Rannån, Indianstigen Rannån 108
71 Rannån, ns bron SE663462-136385 Rannån, ns bron Rannån 108
72 Referens SE660236-135507 Kanalen, Referens Kanalen 108
73 Rottnan, ns Rottna kraftverk SE663379-134924 Rottnan, ns Rottna kraftverk Rottnan nedströms Rottnen 108
74 Rådasjön SE664885-137983 Rådasjön Rådasjön 108
75 Räfsbacken Västra SE675166-132948 Klarälven, Räfsbacken Västra Klarälven ns Utloppskanal från Höljes kraftstation 108
76 Räköken SE664335-131460 Räköken Räköken 108
77 Sandån SE658659-133217 Sandån Sandån 108
78 Sidofåra V-sida Skyllbäck SE674269-133336 Klarälven, Sidofåra V-sida Skyllbäck Klarälven ns Tåsan 108
79 Slädsjön, utlo SE666018-140666 Slädsjön Slädsjön 108
80 Slöan, Värmlandsbro SE656554-134030 Slöan, Värmlandsbro Slöan/Tarmsälven 108
81 Stamparfallet, Klammaälven SE665957-139874 Stamparfallet, Klammaälven Klammaälven Göta älv
82 Stor-Ullen mitt SE665447-138734 Stor-Ullen Stor-Ullen Göta älv
83 Strängsforsen 2.2 SE675519-132892 Klarälven, Strängsforsen 2.2 Klarälven ns Utloppskanal från Höljes kraftstation 108
84 Strängsforsen 2.3 SE675514-132896 Klarälven, Strängsforsen 2.3 Klarälven ns Utloppskanal från Höljes kraftstation 108
85 Strängsforsen 2.4 SE675472-132925 Klarälven, Strängsforsen 2.4 Klarälven ns Utloppskanal från Höljes kraftstation 108
86 Stöpsjösälven, Kvarngården SE663053-140348 Stöpsjösälven, Kvarngården Svarttjärnsälven nedre 108
87 Svensbysjön mitt SE658281-130028 Svensbysjön Svensbysjön Göta älv
88 Sågåsen, Klammaälven SE666010-139509 Sågåsen, Klammaälven Klammaälven Göta älv
89 Sälsjöbäcken, Krontorp SE656175-140767 Sälsjöbäcken, Krontorp Sälsjöbäcken 108
90 Sätersälven, Björkås SE656784-132812 Sätersälven, Björkås Sätersälven 108
91 Tarmsälven SE655868-134206 Slöan, Tarmsälven Slöan/Tarmsälven 108
92 Tarmsälven, Liljeholm SE657047-134127 Slöan, Liljeholm Slöan/Tarmsälven 108
93 Tjärnsälven, Tidafors SE661591-138152 Tjärnsälven, Tidafors Tjärnsälven nedströms Östra Örten Göta älv
94 Tolerudsbäcken, Höjen SE659897-135575 Tolerudsbäcken, Höjen Tolerudsbäcken 108
95 Tolitaälven, Frykåsen SE661448-135184 Tolitaälven, Frykåsen Tolitaälven 108
96 Tolitaälven, Kullen SE661262-135411 Tolitaälven, Kullen Tolitaälven 108
97 Tvärån, Nolla ns kulvert SE669638-132513 Tvärån, Nolla ns kulvert Tvärån 108
98 Tvärälven, Holmskogen SE664656-141547 Tvärälven, Holmskogen Tvärälven ns Bredreven 108
99 Tångån, Hytthaget SE660621-137113 Tångån, Hytthaget Tångån 108
100 Tåsan, Fageråsdammen SE675286-134055 Tåsan, ns Fageråsdammen Tåsan nedströms Fageråssjön 108
101 Tåsan, ns Örån inlopp SE675190-133839 Tåsan, ns Örån inlopp Tåsan nedströms Örån 108
102 Tällbergsälven 1 SE665733-141873 Tällbergsälven 1 Tällbergsälven 108
103 Varnan SE657868-140388 Varnan Varnan uppströms Övrekvarnsälven 108
104 Varnan, nedströms Lötälven SE657778-140280 Varnan, ns Lötälven Varnan nedströms Lötälven 108
105 Viksälven SE662007-132047 Viksälven, Gate Viksälven nedströms Lillälven 108
106 Vrångsälven, fotbollsplan SE664962-130247 Vrångsälven, fotbollsplan Vrångsälven nedströms Växan 108
107 Yngen SE662700-141600 Yngen Yngen Göta älv
108 Ämtan, Prästbol SE662696-135414 Ämtan, Prästbol Ämtan 108
109 Ävjan SE659035-135428 Ävjan Ävjan 108
110 Ölman, Älvvik SE659214-139432 Ölman, Älvvik Ölman uppströms Svartån 108
111 Östra Grysjön SE671578-136291 Östra Grysjön Östra Grysjön Göta älv
112 Överrudssjöns utlopp, Stenorsängen SE659262-133928 Skärmnäsbäcken Skärmnäsbäcken 108