VER, Kalmar län, Verifierande undersökningar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
VER, Verifieringsövervakning
0
-
0
Kalmar
2015-02-17 10:39
2021-09-14 08:52
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Emån, Bro vid Åsebo SE633387-151921 Emån, Bro vid Åsebo Y01 Emån Emån
2 Frisksjön (Vendeln) SE642385-155270 Frisksjön Frisksjön Kustområde
3 Fullbosjön SE644143-153379 Fullbosjön Fullbosjön Vindån
4 Gagern SE640929-154336 Gagern Gagern Kustområde
5 Gnötteln SE637615-150527 Gnötteln Gnötteln Emån
6 Hjorten N om Storö SE640775-154197 Hjorten Hjorten Kustområde
7 Kogaren SE640900-152739 Kogaren Kogaren Botorpsströmmen
8 Kyrksjön djuphåla SE641924-152046 Kyrksjön djuphåla Kyrksjön Botorpsströmmen
9 Nyn SE639218-150914 Nyn Nyn Botorpsströmmen
10 Ommen SE642977-153907 Ommen Ommen Kustområde
11 Rummen djuphåla SE642291-152954 Rummen djuphåla Rummen Kustområde
12 S om Storö SE639758-152961 Långsjön Långsjön Botorpsströmmen
13 Solnen S SE638354-150677 Solnen Solnen Virån
14 Storsjön S SE643300-153830 Storsjön Storsjön Storån
15 Vångaren SE640623-153835 Vångaren Vångaren Kustområde
16 Ämten SE642911-152464 Älmten Ämten Kustområde

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Berggöl SE633700-153637 Berggöl YS06 Emån: Lillån - Videbäck Emån
2 Boholmekvillen SE633566-153354 Boholmekvillen S12 Emån Emån
3 Emån Jungner delfåra SE633390-152750 Emån Jungner delfåra S18 Emån
4 Grönskogssjön mitt SE633771-153295 Grönskogssjön mitt YS04 Videbäck: Kyrkekvillen - källan Emån
5 Gåsgöl V SE633257-153278 Gåsgöl V S02 Emån Emån
6 Nedstr Grönlundsholmen SE633748-153439 Nedstr Grönlundsholmen YS05 Emån: Lillån - Videbäck Emån
7 Silverån nedströms Nedsjön SE637662-150217 Silverån nedströms Nedsjön Så2 Silverån: Gnöttlebäcken - Lillån Emån
8 Silverån strax ns Hulingen SE636821-150342 Silverån strax ns Hulingen Silverån: Emån - Hulingen Emån
9 Silverån utlopp till Hulingen SE637415-150340 Silverån utlopp till Hulingen Silverån: Hulingen - Gnöttlebäcken Emån
10 Videbäckens utlopp SE633718-153421 Videbäckens utlopp Y07 Kyrkekvillen Emån