VER, Kalmar län, Verifierande undersökningar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
VER, Verifieringsövervakning
0
-
0
Kalmar
2015-02-17 10:39
2015-05-07 14:40
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Emån, Bro vid Åsebo SE633387-151921 Emån, Bro vid Åsebo Y01 Emån Emån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Berggöl SE633700-153637 Berggöl YS06 Emån: Lillån - Videbäck Emån
2 Boholmekvillen SE633566-153354 Boholmekvillen S12 Emån Emån
3 Emån Jungner delfåra SE633390-152750 Emån Jungner delfåra S18 Emån
4 Grönskogssjön mitt SE633771-153295 Grönskogssjön mitt YS04 Videbäck: Kyrkekvillen - källan Emån
5 Gåsgöl V SE633257-153278 Gåsgöl V S02 Emån Emån
6 Nedstr Grönlundsholmen SE633748-153439 Nedstr Grönlundsholmen YS05 Emån: Lillån - Videbäck Emån
7 Silverån nedströms Nedsjön SE637662-150217 Silverån nedströms Nedsjön Så2 Silverån: Gnöttlebäcken - Lillån Emån
8 Silverån strax ns Hulingen SE636821-150342 Silverån strax ns Hulingen Silverån: Emån - Hulingen Emån
9 Silverån utlopp till Hulingen SE637415-150340 Silverån utlopp till Hulingen Silverån: Hulingen - Gnöttlebäcken Emån
10 Videbäckens utlopp SE633718-153421 Videbäckens utlopp Y07 Kyrkekvillen Emån