KÖ, Haninges övriga sjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Haninge kommun
KÖ, kommunal övervakning
2009
-
Pågående
Stockholm
2015-02-19 11:05
2018-11-15 16:55
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Lillsjön (Jordbro) SE655777-162534 Lillsjön SLUAB0376 WA33346678 Kustområde
2 Nybysjön, mitt SE655559-165154 Nybysjön SLUAB0285 Nybysjön SE6089
3 Stunnträsk SE654769-164772 Stunnträsk SLUAB0229 Stunnträsk SE6089
4 Tjursjön, mitt SE655945-164394 Tjursjön SLUAB0353 Tjursjön Kustområde
5 Torpträsk, mitt SE654692-163491 Torpträsk SLUAB0375 Torpträsk SE6089
6 Vedasjön SE655746-162499 Vedasjön SLUAB0145 Vedasjön Kustområde