Miljögiftsprovtagning, Dalälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Miljögiftsprovtagningar som utförs inom Dalälvens avrinningsområde i Länsstyrelsen Dalarnas regi.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Annat
VER, Verifieringsövervakning
SCR, Screening
2004
-
Pågående
Dalarna
2015-02-23 13:54
2020-05-11 10:01
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 (Byrbäcken, innan utlopp i Dalälven) SE669920-149637 Byrbäcken (innan utlopp i Dalälven) Byrbäcken Dalälven
2 (Forsboån, innan utlopp i Dalälven) SE669688-150211 Forsboån (innan utlopp i Dalälven) Forsboån Dalälven
3 Amungen (utloppet) SE670007-150866 Amungen (utloppet) Dalälven
4 Amungen 1 SE670227-151147 Amungen 1 Amungen Dalälven
5 Amungen 2 SE670113-150904 Amungen 2 Amungen Dalälven
6 Bergsgårdsån (mellan Grycken och Varpan) SE672723-148630 Bergsgårdsån (mellan Grycken och Varpan) Dalälven
7 Bergshyttån SE666601-153111 Bergshyttån Bergshyttån Dalälven
8 Björkljustern SE668907-148636 Björkljustern Björkljustern Dalälven
9 Bollsjön SE667201-152832 Bollsjön 53
10 Bollsjön (utloppet) SE667154-152861 Bollsjön (utloppet) Dalälven
11 Botan SE668221-150358 Botan Botan Dalälven
12 Botan 2 SE668212-150325 Botan 2 53
13 Brossån Klämdammen SE674182-146788 Brossån Klämdammen Brossån Dalälven
14 Broån (Gårån nedströms Gåran) SE668691-150277 Broån (Gårån nedströms Gåran) Dalälven
15 Broån (mellan Vikmanshyttesjön och Gåran) SE668609-150135 Broån (mellan Vikmanshyttesjön och Gåran) Dalälven
16 Broån (nedströms Vikmanhyttesjön) SE668606-150082 Vikmanshyttesjön (utloppet) Broån Dalälven
17 Broån 1 SE668377-151171 Broån 1 Broån Dalälven
18 Bysjön SE671336-147781 Bysjön 53
19 Bysjön 2 SE671334-147776 Bysjön 2 Dalälven
20 Bäsingen SE667072-153125 Bäsingen Bäsingen Dalälven
21 Bäsingen 3 SE666979-153112 Bäsingen 3 Bäsingen Dalälven
22 Dalälven Forshuvud SE671318-147892 Dalälven Forshuvud 53
23 Dalälven nedströms Avesta/Krylbo SE666849-152533 Dalälven nedströms Avesta/Krylbo Dalälven
24 Dalälven Torsång SE670499-148674 Dalälven Torsång 53
25 Dalälven uppströms Bäsingen 2 SE666781-152893 Dalälven uppströms Bäsingen 2 Dalälven Dalälven
26 Dammsjön SE669457-149129 Dammsjön Dammsjön Dalälven
27 Dickasjön (utloppet) SE667354-152771 Dickasjön (utloppet) Dalälven
28 Enån SE675408-146390 Enån Enån Dalälven
29 Faluån SE672202-148981 Faluån (Östanfors) Faluån Dalälven
30 Faluån (Nybrogatan) SE672128-149014 Faluån (Nybrogatan) Faluån Dalälven
31 Finnhytte-Dammsjön SE668930-152278 Finnhytte-Dammsjön Finnhytte-Dammsjön Dalälven
32 Flosjön SE671172-144472 Flosjön Flosjön Dalälven
33 Flosjön SE671186-144490 Flosjön Flosjön Dalälven
34 Forssjön 1 SE667594-152806 Forssjön 1 Forssjön Dalälven
35 Forssjön 2 SE667602-152831 Forssjön 2 Forssjön Dalälven
36 Forssjön 3 SE667574-152805 Forssjön 3 53
37 Gläcken SE668535-148497 Gläcken Gläcken Norrström
38 Gopen SE673309-147622 Gopen Gopen Dalälven
39 Gopen (Sågmyra) SE667731-152769 Gopen (Sågmyra) Dalälven
40 Gopen 2 SE673313-147618 Gopen 2 53
41 Gravån (Rexbäcken) SE673552-147802 Gravån (Rexbäcken) Gravån Dalälven
42 Grycken SE672775-148457 Grycken Grycken Dalälven
43 Grycken 4 SE672733-148584 Grycken 4 Grycken Dalälven
44 Grycken 5 SE672768-148448 Grycken 5 Grycken Dalälven
45 Grytnäsån SE667284-152258 Grytnäsån 53
46 Grytnäsån SE667328-152173 Grytnäsån Jularboån Dalälven
47 Gråda 2 SE672129-145775 Gråda 2 Dalälven Dalälven
48 Gåran (utloppet) SE668629-150257 Gåran (utloppet) Dalälven
49 Helgån SE672804-146445 Helgån Helgån Dalälven
50 Herrgårdsdammen 1 SE668467-152213 Herrgårdsdammen 1 Garpenbergsån Dalälven
51 Herrgårdsdammen 2 SE668483-152209 Herrgårdsdammen 2 Garpenbergsån Dalälven
52 Hinsen 1 SE672693-151317 Hinsen 1 Hinsen Gavleån
53 Hyen SE669929-150327 Hyen Hyen Dalälven
54 Hyttbäcken SE669085-150637 Hyttbäcken Anstaån Dalälven
55 Hyttbäcken SE669660-149284 Hyttbäcken Hyttbäcken Dalälven
56 Hyttsjön SE673760-147055 Hyttsjön Hyttsjön Dalälven
57 Hyttsjön SE673977-147004 Hyttsjön Hyttsjön Dalälven
58 Håvran SE668257-151397 Håvran 53
59 Håvran 2 SE668093-151239 Håvran 2 Håvran Dalälven
60 Insjöns avfallstipp SE672767-145987 Insjöns avfallstipp Stråttbäcken Dalälven
61 Jularboån (Grytnäsån) SE672819-145294 Jularboån (Grytnäsån) 53
62 Krondiksbäcken SE672058-148883 Krondiksbäcken Krondiksbäcken Dalälven
63 Kutbo-Dammsjön SE668746-148331 Kutbo-Dammsjön Kutbo-Dammsjön Dalälven
64 Köarån SE678682-136224 Köarån 53
65 Leran (utloppet) SE666979-147524 Leran (utloppet) Broströmmen
66 Lilla Noran SE668729-148020 Lilla Noran Lilla Noran Dalälven
67 Lilla Ulvsjön 1 SE668828-147627 Lilla Ulvsjön 1 53
68 Lilla Ulvsjön 2 SE668823-147619 Lilla Ulvsjön 2 53
69 Lilla Vällan SE671886-148539 Lilla Vällan Lilla Vällan Dalälven
70 Lillälven SE672050-149760 Lillälven (Hosjön) Lillälven Dalälven
71 Lima KRV 2 SE674656-137016 Lima KRV 2 Västerdalälven Dalälven
72 Limsjön SE673523-145694 Limsjön Limsjön Dalälven
73 Limsjön SE673566-145677 Limsjön 53
74 Lisselgårds-Dammsjön SE669028-148590 Lisselgårds-Dammsjön Lisselgårds-Dammsjön Dalälven
75 Ljugaren SE675872-148547 Ljugaren Ljugaren Dalälven
76 Ljugaren 2 SE676066-147185 Ljugaren 2 53
77 Ljusacksen SE675390-147965 Ljusacksen Dalälven
78 Ljusterån SE669575-149500 Ljusterån Ljusterån Dalälven
79 Ljusterån (mellan N. Risshyttesjön och Ljustern) SE669080-149296 Ljusterån (mellan N. Risshyttesjön och Ljustern) Dalälven
80 Lusbäcken (Ludvikavägen) SE670443-147934 Lusbäcken (Ludvikavägen) Lusbäcken Dalälven
81 Lusbäcken 1 SE670554-147917 Lusbäcken 1 Lusbäcken Dalälven
82 Långhag 1 SE669765-149500 Långhag 1 Dalälven Dalälven
83 Långhag 3 SE669771-149501 Långhag 3 Dalälven Dalälven
84 Långshytteån SE670300-151300 Långshytteån 53
85 Långsjön (Tunaån) SE669101-146840 Långsjön (Tunaån) 53
86 Mockfjärd 2 SE670763-145012 Mockfjärd 2 Västerdalälven Dalälven
87 Molnbyggen SE667278-152265 Molnbyggen 53
88 Molnbyggen 1 SE672726-145399 Molnbyggen 1 53
89 Molnbyggen 2 SE672879-145216 Molnbyggen 2 53
90 Mossbysjön SE669563-148948 Mossbysjön Mossbysjön Dalälven
91 Mässingsboån SE668518-150716 Mässingsboån Broån Dalälven
92 Nedre Hillen SE666820-147235 Nedre Hillen Nedre Hillen Norrström
93 Nedre Klingen SE670633-150490 Nedre Klingen (Lissjön) Nedre Klingen Dalälven
94 Nedre Risshyttesjön SE669095-149221 Nedre Risshyttesjön Nedre Risshyttesjön Dalälven
95 Norra Barken SE666165-148695 Norra Barken Norra Barken Norrström
96 Norsbobäcken SE671632-148899 Norsbobäcken Norsbobäcken Dalälven
97 Norsån (Forsån mellan Sävviken och Forssjön) SE667719-152825 Forsån Dalälven
98 Norsån (Garpenberg, mellan Finnhytte-Dammsjön och Gruvsjön) SE668805-152206 Norsån (Garpenberg, mellan Finnhytte-Dammsjön och Gruvsjön) Dalälven
99 Norsån (Lilla Dicka) SE667494-152741 Norsån (Lilla Dicka) Forsån Dalälven
100 Norsån (mellan Bollsjön och Bäsingen) SE667151-152869 Norsån (mellan Bollsjön och Bäsingen) Dalälven
101 Nybergshytteån östra (mellan Dammsjön och Lissjön) SE670674-150537 Nybergshytteån östra (mellan Dammsjön och Lissjön) Dalälven
102 Nyängsån (mellan Övre och Nedre Klingen) SE670624-150239 Nyängsån (mellan Övre och Nedre Klingen) Nyängsån Dalälven
103 Nyängsån (nedströms Övre Klingen) SE670628-150228 Övre Klingen (utloppet) Nyängsån Dalälven
104 Nävden SE667421-152018 Nävden 53
105 Oreälven uppströms Born SE678181-143788 Oreälven uppströms Born 53
106 Orsasjön SE677239-143249 Orsasjön 53
107 Orsasjön 1 SE676878-143187 Orsasjön 1 53
108 Orsasjön 2 SE677958-143349 Orsasjön 2 53
109 Rogsån (nedströms Haghedsbäcken) SE672948-148946 Rogsån (nedströms Haghedsbäcken) Rogsån Dalälven
110 Rogsån (vid utlopp till Varpan) SE672723-148978 Rogsån (vid utlopp till Varpan) Rogsån Dalälven
111 Rudusjön (utloppet) SE667323-153703 Rudusjön (utloppet) Dalälven
112 Rudusjön 2 SE667342-153601 Rudusjön 2 53
113 Runn SE210556-467275 Runn Runn Dalälven
114 Runn 2 SE671609-149497 Runn 2 Runn Dalälven
115 Runn 3 SE671541-149568 Runn 3 Runn Dalälven
116 Siljan SE676453-143390 Siljan Siljan Dalälven
117 Siljan Vikarbyn SE675426-145804 Siljan Vikarbyn 53
118 Silvbergsjön SE669280-148785 Silvbergsjön Gruvsjön Dalälven
119 Skattungen SE678742-145058 Skattungen 53
120 Spjutsjön 1 SE672467-148031 Spjutsjön 1 Spjutsjön Dalälven
121 Spjutsjön 2 SE672559-147989 Spjutsjön 2 Spjutsjön Dalälven
122 Spjutsjön 3 SE672499-148001 Spjutsjön 3 Spjutsjön Dalälven
123 Stensjön SE668974-148747 Stensjön Stensjön Dalälven
124 Stora Illingen SE672035-147763 Stora Illingen Stora Illingen Dalälven
125 Stora Noran (utloppet) SE668767-147846 Stora Noran (utloppet) Dalälven
126 Stora Vällan SE671754-148803 Stora Vällan Stora Vällan Dalälven
127 Stråfulan SE684872-133217 Stråfulan Stråfulan Dalälven
128 Stålmyran SE672184-148483 Stålmyran Stålmyran Dalälven
129 Svartån (Lerbäcken) SE666733-152224 Svartån (Lerbäcken) Svartån Dalälven
130 Svartån (nedströms ARV) SE666654-152340 Svartån (nedströms ARV) Svartån Dalälven
131 Svartån 4 SE666670-152387 Svartån 4 Svartån Dalälven
132 Svartån 4 SE666671-152389 Svartån 4 Svartån Dalälven
133 Svärdsjön 2 SE673979-150484 Svärdssjön 53
134 Sågdammen SE674123-146823 Sågdammen Brossån Dalälven
135 Särnsjön SE684386-136206 Särnsjön 53
136 Sävviken SE667731-152754 Sävviken Dalälven
137 Tansen SE672998-148113 Tansen 53
138 Tansen SE673006-148118 Tansen 53
139 Tansen 1 SE673006-148172 Tansen 1 Faluån Dalälven
140 Toftan 1 SE672743-150027 Toftan 1 53
141 Toftan 2 SE672742-150016 Toftan 2 53
142 Toftan 3 SE672659-149877 Toftan 3 53
143 Tunaån SE670465-148422 Tunaån Tunaån Dalälven
144 Tyllingen SE670422-151327 Tyllingen 53
145 Utgrycken SE673759-149037 Utgrycken 53
146 Vanån uppströms Vansbro SE671156-141383 Vanån uppströms Vansbro 53
147 Varpan SE672346-148915 Varpan Varpan Dalälven
148 Varpan 2 SE672418-148944 Varpan 2 Varpan Dalälven
149 Varpan 3 SE672681-148818 Varpan 3 Varpan Dalälven
150 Venjansjön SE675817-140040 Venjansjön Venjanssjön Dalälven
151 Vikasjön SE670968-149428 Vikasjön Vikasjön Dalälven
152 Västerdalälven nedströms Mockfjärd SE671089-145519 Västerdalälven nedströms Mockfjärd 53
153 Västerdalälven uppströms Djurås SE671509-146264 Västerdalälven uppströms Djurås Västerdalälven Dalälven
154 Västerdalälven uppströms Nås SE671222-142469 Västerdalälven uppströms Nås 53
155 Västerdalälven, Transtrand SE678384-136357 Västerdalälven, Transtrand Västerdalälven Dalälven
156 Årbosjön SE673447-147099 Årbosjön 53
157 Årbosjön 2 SE673342-147162 Årbosjön 2 Dalälven
158 Årängsån SE667753-153661 Årängsån Årängsån Dalälven
159 Årängsån nedströms Horndal SE668306-153352 Årängsån nedströms Horndal 53
160 Ö-DÄ ns Gråda SE672354-145838 Ö-DÄ ns Gråda 53
161 Önsbackdammen SE672041-148727 Önsbackdammen Önsbackdammen Dalälven
162 Önsbacksbäcken (mellan Önsbacksdammen och SE672058-148883) SE672018-148782 Önsbacksbäcken (mellan Önsbacksdammen och SE672058-148883) Dalälven
163 Österdalälven nedströms Insjön 1 SE672732-145924 Österdalälven nedströms Insjön 1 Dalälven Dalälven
164 Österdalälven nedströms Insjön 4 SE673043-146118 Österdalälven nedströms Insjön 4 Dalälven Dalälven
165 Österdalälven uppströms Djurås SE671584-146270 Österdalälven uppströms Djurås Dalälven Dalälven
166 Österdalälven, Leksand SE673319-145823 Österdalälven, Leksand Dalälven Dalälven
167 Österdalälven, Östnor SE677032-142610 Österdalälven, Östnor Dalälven Dalälven
168 Övre Risshyttesjön SE669011-148946 Övre Risshyttesjön Övre Risshyttesjön Dalälven

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Raffshytteån (utloppet av Raffshytte-Dammsjön) SE668613-152383 Raffshytteån (utloppet av Raffshytte-Dammsjön) WA68047587 Dalälven