Sedimentbundna föroreningar från Västerås - Bottenundersökning i Västeråsfjärden

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Se referens 51611
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Annat
2012
2012
0
Västmanland
2015-02-24 10:33
2015-02-24 12:36

Undersökningstyper Metaller i sediment Sediment – basundersökning
Startår 2012 Slutår 2012
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2012 2012 En gång Länsstyrelsen i Västmanlands län
Bly och blyföreningar 2012 2012 En gång Länsstyrelsen i Västmanlands län
Tributyltenn föreningar 2012 2012 En gång Länsstyrelsen i Västmanlands län