NMÖ, RMÖ, SCR 2008, Fenolära ämnen, ftalater, kvartära ammoniumföreningar, tennorganiska föreningar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Under rubriken screening 2008 lät Länsstyrelserna och Naturvårdsverket under hösten 2008 IVL Svenska Miljöinstitutet analysera prover från yttre miljö på en eller flera av ämnesgrupperna fenolära ämnen, ftalater, kvartära ammoniumföreningar och tennorganiska föreningar. Naturvårdsverket har senare även beställt analys av ytterligare antifoulingämnen på de sedimentprov som analyserats för tennorganiska föreningar och på marina sediment som ingår i den nationella miljöövervakningen. Dessa har provtagits av SGU.
Läs mer
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Naturvårdsverket
NMÖ, Nationell miljöövervakning
RMÖ, Regional miljöövervakning
SCR, Screening
2008
2008
0
Skåne
2015-02-24 15:10
2019-06-18 09:29
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Hammarsjön reg.screening 2008 SE621050-139890 Hammarsjön reg.screening 2008 Hammarsjön Helge å