Grunda vikar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Målsättningen med programmet är provtagning av vattenkemi i grunda havsområden i Bohuskustens innerskärgård.
Syftet med mätningarna är att ge en tydligare bild av den ekologiska statusen i den mer skyddade och grunda innerskärgården då de flesta provtagningsstationer i befintliga nationella och regionala kontrollprogram representerar öppnare och djupare havsområden.
Ej granskad
Kust och hav
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
VER, Verifieringsövervakning
2008
2018
Avslutat
Västra Götaland
2015-02-25 15:02
2019-07-11 13:32
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 'Apelviken SE655184-123713 Apelviken Dynekilen Havet
2 Apelviken 2 SE655193-123696 Apelviken 2 Dynekilen Ligger utanför HARO
3 'Brevik SE648215-124536 Brevik Brofjorden Havet
4 'Bruksholmen SE653021-123430 Bruksholmen Stridsfjorden Havet
5 'Flatskär SE653385-123523 'Flatskär Råssö-Resöfjorden sek namn Havet
6 'Färlevfjorden SE649039-125331 Färlevfjorden Färlevfjorden Havet
7 'Höskär SE654522-123157 Höskär Strömstadsfjorden Havet
8 Jokilen 2 SE654137-123412 Jolkilen 2 Inre Tjärnöarkipelagen Ligger utanför HARO
9 'Jolkilen SE654125-123404 Jolkilen Inre Tjärnöarkipelagen Havet
10 'Kalvön SE645169-125314 Kalvön Kalvöfjorden Havet
11 'Killingholmen SE653507-123318 'Killingholmen Inre Tjärnöarkipelagen Havet
12 'Kämperödsvik SE651157-123759 Kämperödsvik Fjällbacka inre skärgård Havet
13 Lökebergs kile SE642777-125894 Lökebergs kile Älgöfjorden Ligger utanför HARO
14 'Lökholmen SE648818-123611 Lökholmen Hunnebostrand skärgård Havet
15 'Munkholmen SE650697-123676 Munkholmen Fjällbacka inre skärgård Havet
16 'Nordtången SE647540-126123 Nordtången Havstensfjorden Havet
17 'Råholmen SE649334-123952 'Råholmen Bottnefjorden Havet
18 'Sannäsfjorden SE652206-123601 'Sannäsfjorden Sannäsfjorden sek namn Havet
19 'Skomakaren SE644932-125536 'Skomakaren Stigfjorden Havet
20 'Skåpesund SE644779-125901 'Skåpesund Askeröfjorden Havet
21 Småholmarna SE638970-126728 Småholmarna Askims fjord Ligger utanför HARO
22 'Starekilen SE654197-123503 'Starekilen Strömstadsfjorden Havet
23 'Stockesund SE645634-124143 'Stockesund Ellösefjorden Havet
24 'Svinnäs SE651545-123529 'Svinnäs Grebbestad inre skärgård Havet
25 'Tannamskilen SE652627-123471 'Tannamskilen Tanumskilen Havet
26 'Träleberg SE647323-124508 'Träleberg Trälebergskile Havet
27 'Tångeflo SE653962-123444 'Tångeflo Inre Tjärnöarkipelagen Havet
28 'Tångeskär SE650372-123737 'Tångeskär Fjällbacka inre skärgård Havet
29 'Uleberget SE648741-124473 'Uleberget Åbyfjorden Havet
30 'Vällarna SE646453-124606 'Vällarna Snäckedjupet Havet