NMÖ, SCR 2008, Temporal variation of WFD priority substances

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med studien har varit att utröna och utvärdera den årliga variationen från månad till månad, att bedöma vilka effekter årstidsvariationen har på provtagningsstrategier samt att översiktligt bedöma vilka ämnen som är problematiska sett ur perspektivet –”god kemisk status”.

Screeningen omfattade 8 limniska och 7 marina lokaler. De limniska lokalerna representerade
olika typer av miljöer, från opåverkade bakgrundsområden till platser där
ytvatten påverkas av diffusa källor eller punktkällor. De marina provtagningspunkterna
representerade alla marina havsbassänger som gränsar till Sverige och var mestadels
kustnära. Provtagningen skedde månatligen med början i November/December
2007 och ett år framåt. Sedimentprovtagning gjordes vid ett tillfälle i Augusti eller
September i ackumulationsbottnar som var så nära som möjligt provtagningspunkten
för ytvatten.
Läs mer
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Naturvårdsverket
NMÖ, Nationell miljöövervakning
SCR, Screening
2008
2008
0
Skåne
2015-02-26 09:34
2019-06-18 09:26
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 ÖVF 3:5 SE619269-131231 ÖVF 3:5 S m Öresunds kustvatten Havet