Annat, Elfiske för uppföljning och kartläggning i Norrbottens län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Elfiskeundersökningar som inte tillhör något regionalt eller nationellt övervakningsprogram. Det kan handla om uppföljning av genomförda restaureringar av vatten och verifierings- eller kartläggningsstudier. Det kan vara både löpande undersökningar eller punktinsatser med olika utförare.
Ej granskad
Sötvatten
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Annat
VER, Verifieringsövervakning
0
-
Pågående
Norrbotten
Västerbotten
2015-02-26 12:38
2019-01-03 12:19
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abmoälven Järnvägsbron nedre SE731481-166506 Järnvägsbron ned. Abmoälven Piteälven
2 Akkalkoski SE749416-170361 Akkalkoski Kaitumälven Kalixälven
3 Ansvarforsen SE740778-180733 Ansvarforsen Kalixälven Kalixälven
4 Björkforsen SE726144-171914 Björkforsen Åbyälven Åbyälven
5 Borgforsälven Nedre Svedjan SE728274-174550 Ny ned Svedjan Borgforsälven Piteälven
6 Borgforsälven Tvärån SE728377-174458 Tvärån Borgforsälven Piteälven
7 Båthusforsen SE736923-174924 Båthusforsen Råneälven Råneälven
8 Bönälven 10 SE739787-177737 Bönälven 10 Bönälven Kalixälven
9 Dammen SE746665-173642 Dammen Tolkkijoki Kalixälven
10 Forsbyn SE734799-181305 Forsbyn Kalixälven Kalixälven
11 Forshaga SE733476-182107 Forshaga Kalixälven Kalixälven
12 Fällforsen SE730590-172870 Fällforsen Piteälven Piteälven
13 Fällforsen norra SE730604-172863 Fällforsen norra Piteälven Piteälven
14 Färgmyrforsen SE737202-174849 Färgmyrforsen Råneälven Råneälven
15 Granhult SE725823-168598 Granhult Byskeälven Byskeälven
16 Grenforsen SE728278-174856 Grenforsen Piteälven Piteälven
17 Gåbde SE730839-168070 Gåbde Skraveltjärnbäcken Piteälven
18 Gärdan SE735689-175820 Gärdan Råneälven Råneälven
19 Harrträskbäcken SE744968-171379 Harrträskbäcken 2 Harrträskbäcken
20 Holmforsen SE738503-181208 Holmforsen Kalixälven Kalixälven
21 Hundträskbäcken SE727927-165917 Hundträskbäcken 1 Hundträskbäcken
22 Hällforsen SE724888-173314 Hällforsen Åbyälven Åbyälven
23 Junkaberget SE732982-168438 Junkaberget Varjisån Piteälven
24 Jönsforsen SE730630-172790 Jönsforsen Piteälven Piteälven
25 Kaitumaniemi SE749848-172446 Kaitumaniemi Kalixälven Kalixälven
26 Kalixfors SE752253-169103 Kalixfors Kalixälven Kalixälven
27 Kalokoski SE745366-178577 Kalokoski Narkån Kalixälven
28 Kisträskbäcken SE730318-173290 Kisträskbäcken Kisträskbäcken Piteälven
29 Korpforsen SE734820-176853 Korpforsen Råneälven Råneälven
30 Kraftledningen SE728717-162658 Kraftledningen Vuolgamjaurbäcken Skellefteälven
31 Krokforsen SE724320-173534 Krokforsen Åbyälven Åbyälven
32 Kurkkiokoski SE743588-177118 Kurkkiokoski Ängesån Kalixälven
33 Lappforsen SE740735-179189 Lappforsen Ängesån Kalixälven
34 Lassbyforsen SE734253-177196 Lassbyforsen Råneälven Råneälven
35 Laxselet SE749468-170220 Laxselet Kaitumälven Kalixälven
36 Linjeselforsen SE726515-171528 Linjeselforsen Åbyälven Åbyälven
37 Ljusträskbäcken obj 18/13 SE731589-168236 Objekt 18 Ljusträskbäcken/Abborrbäcken Piteälven
38 Luspakoski SE749229-171694 Luspakoski Kaitumälven Kalixälven
39 Långforsen SE736532-174835 Långforsen Råneälven Råneälven
40 Långforsen SE738986-180509 Långforsen Ängesån Kalixälven
41 Långselforsen SE726625-167396 Långselforsen Byskeälven Byskeälven
42 Markittabron SE746229-174807 Markittabron Valtiojoki Kalixälven
43 Mukkakoski SE748525-174425 Mukkakoski Vettasjoki Kalixälven
44 Muorka SE738995-173551 Muorka Råneälven Råneälven
45 Mustisuanto SE748791-176305 Mustisuanto Kalixälven Kalixälven
46 Mynningen SE748404-174459 Mynningen Harrijoki Kalixälven
47 Männikönsaari SE747639-178064 Männikönsaari Kalixälven Kalixälven
48 Niilivaarabron SE746681-175060 Niilivaarabron Vettasjoki Kalixälven
49 Nurmikoski SE749027-176093 Nurmikoski Kalixälven Kalixälven
50 Nurmisuanto SE749188-176159 Nurmisuanto Kalixälven Kalixälven
51 Orrforsen SE740139-180798 Orrforsen Kalixälven Kalixälven
52 Ovan mynning SE744690-174658 Ovan mynning Ala-Leipojoki Kalixälven
53 Pahtakoski SE749417-175840 Pahtakoski Kalixälven Kalixälven
54 Pakkohällarna SE737739-174331 Pakkohällarna Råneälven Råneälven
55 Piekarape SE739635-173426 Piekarape Råneälven Råneälven
56 Piteälv Hundforsen SE732445-166258 Hundforsen Piteälven Piteälven
57 Piteälv Nedre Ljusselforsen REF SE732187-166910 Ljusselforsen hö ned Piteälven Piteälven
58 Piteälv Storforsen SE731360-171060 Storforsen Piteälven Piteälven
59 Piteälv Åkerselsforsen SE731361-170090 Åkerselsforsen Piteälven Piteälven
60 Rebraurälv/Abmo inloppet Abraur SE732982-163538 Ribraurjåkkå Ribraurjåkkå Piteälven
61 Riforsen SE732777-182786 Riforsen Kalixälven Kalixälven
62 Riukkakoski SE745182-178724 Riukkakoski Narkån Kalixälven
63 Räktforsen SE735768-181532 Räktforsen Kalixälven Kalixälven
64 Saarikoski SE748533-176643 Saarikoski Kalixälven Kalixälven
65 Saarisuanto SE751676-170131 Saarisuanto Kalixälven Kalixälven
66 Siksjöbron SE726212-168068 Siksjöbron Byskeälven Byskeälven
67 Sikån Bonavägen SE734020-168439 Bonavägen Sikån Piteälven
68 Sikån Kainavägen SE733783-168539 Kaina Sikån Piteälven
69 Sikån Lekbotten 1 SE734336-168040 Sikån Piteälven
70 Sikån Lekbotten 2 SE734168-168414 Sikån Piteälven
71 Sikån Norden SE733191-169006 Norden Sikån Piteälven
72 Sistkostforsen SE740112-179534 Sistkostforsen Ängesån Kalixälven
73 Skoterledsbron SE741602-180117 Skoterledsbron Kvarnån Kalixälven
74 Småslättorna SE735690-175394 Småslättorna Råneälven Råneälven
75 Snasko nedre SE738221-173954 Snasko nedre Råneälven Råneälven
76 Snasko övre SE738257-173937 Snasko övre Råneälven Råneälven
77 Stockforsälven Stockfors by SE730488-173535 Stockfors by Stockforsälven Piteälven
78 Storkroken SE736098-174932 Storkroken Råneälven Råneälven
79 Storåholm SE736166-174890 Storåholm Råneälven Råneälven
80 Stryckan SE728340-174780 Stryckan Piteälven Piteälven
81 Suongaravägen SE746728-174309 Suongaravägen Valtiojoki Kalixälven
82 Telejokk väster om E45 SE733269-168533 Telebäcken Piteälven
83 Tervaskoski SE750006-172370 Tervaskoski Kalixälven Kalixälven
84 Teuranivat SE743195-180504 Teuranivat Kalixälven Kalixälven
85 Trindselforsen SE727242-166855 Trindselforsen Byskeälven Byskeälven
86 Trångforsen SE731170-171320 Trångforsen Piteälven Piteälven
87 Varjisån 40 SE732694-168958 Varjisån 40 Varjisån Piteälven
88 Varjisån Junka SE732693-168958 Varjisån Piteälven
89 Varjisån Kniptjärnsvägen SE732663-168986 Varjisån Varjisån Piteälven
90 Varjisån Krokforsen referens SE731641-170677 Krokforsen referens Varjisån Piteälven
91 Varjisån Skräckselet SE732117-169716 Skräckselet Varjisån Piteälven
92 Varjisån Starkeeura SE731480-170886 Starkeeura Varjisån Piteälven
93 Varjisån Älvsborg SE732358-169224 Älvsborg Varjisån Piteälven
94 Vinnäsgrynnorna SE739863-180830 Vinnäsgrynnorna Kalixälven Kalixälven
95 Vitansuando SE748512-174430 Vitansuando Vettasjoki Kalixälven
96 Ylinennitty SE747454-174649 Ylinennitty Vettasjoki Kalixälven
97 Äihämänkoski SE744104-180509 Äihämänkoski Kalixälven Kalixälven

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abramsån 1 SE735023-175789 Abramsån 1 Abramsån Råneälven
2 Abramsån 2 SE735001-175829 Abramsån 2 Abramsån Råneälven
3 Abramsån 3 SE734986-175852 Abramsån 3 Abramsån Råneälven
4 Abramsån 4 SE734944-175900 Abramsån 4 Abramsån Råneälven
5 Ala-Leipojoki 20 SE744746-174087 Ala-Leipojoki 20 Ala-Leipojoki Kalixälven
6 Benbryteforsen SE731843-168957 Benbryteforsen Piteälven Piteälven
7 Björntorpet övre SE732771-168891 Björntorpet övre Varjisån Piteälven
8 Byskan 10 SE727336-166802 Byskan 10 Byskeälven Byskeälven
9 Byskan 30 SE726223-168021 Byskan 30 Byskeälven Byskeälven
10 Byskan 40 SE726132-168351 Byskan 40 Byskeälven Byskeälven
11 Byskan 60 SE727212-166888 Byskan 60 Byskeälven Byskeälven
12 Byske 5 SE727544-166665 Byske 5 Byskeälven Byskeälven
13 Byskeälven SE726264-167965 Byskeälven Byskeälven Byskeälven
14 Bäverån SE726621-167339 Bäverån Bäverån Byskeälven
15 Bönkroken SE737501-180162 Bönkroken Bönälven Kalixälven
16 Harrijoki 10 SE748578-174319 Harrijoki 10 Harrijoki Kalixälven
17 Harrträskbäcken 13 SE745017-171274 Harrträskbäcken 13 Harrträskbäcken Kalixälven
18 Harrträskbäcken 17 SE745060-171269 Harrträskbäcken 17 Harrträskbäcken Kalixälven
19 Harrträskbäcken 8 SE744970-171314 Harrträskbäcken 8 Harrträskbäcken Kalixälven
20 Hartiniemi SE747684-174425 Hartiniemi Vettasjoki Kalixälven
21 Hundträskbäcken 11 SE727911-165811 Hundträskbäcken 11 Hundträskbäcken Byskeälven
22 Hundträskbäcken 13 SE727904-165803 Hundträskbäcken 13 Hundträskbäcken Byskeälven
23 Hundträskbäcken 6 SE727919-165862 Hundträskbäcken 6 Hundträskbäcken Byskeälven
24 Höksel kraftledning SE733083-165437 Höksel kraftledning WA83839325 Piteälven
25 Junka SE733057-168011 Junka Varjisån Piteälven
26 Karravaara SE746138-175011 Karravaara Valtiojoki Kalixälven
27 Kauhajoki mynningen SE746996-174212 Kauhajoki mynningen Valtiojoki Kalixälven
28 Kilis 117 SE727459-167250 Kilis 117 Kilisån Byskeälven
29 Kistabäcken SE739304-171087 Kistabäcken 2 Kistabäcken
30 Kistabäcken 3 SE739364-171160 Kistabäcken 3 Kistabäcken Luleälven
31 Kistabäcken 6 SE739390-171278 Kistabäcken 6 Kistabäcken Luleälven
32 Kistabäcken 7 SE739389-171309 Kistabäcken 7 Kistabäcken Luleälven
33 Kistforsen II SE732369-166368 Kistforsen II Abmoälven Piteälven
34 Kisån SE730209-173218 Kisån Kisträskbäcken Piteälven
35 Kisån SE730254-173274 Kisån Kisträskbäcken Piteälven
36 Kisån SE730326-173310 Kisån Kisträskbäcken Piteälven
37 Kojan SE739763-177821 Kojan Bönälven Kalixälven
38 Kröken SE738611-179033 Kröken Muggån Kalixälven
39 Laddjujohka 1 SE753106-163195 Laddjujohka 1 Ladtjojåkka Kalixälven
40 Laddjujohka 2 SE753146-163307 Laddjujohka 2 Ladtjojåkka Kalixälven
41 Laxtjärnbäcken SE731226-167900 Laxtjärnbäcken Laxtjärnbäcken Piteälven
42 Laxtjärnbäcken 1 SE731131-167993 Laxtjärnbäcken 1 Laxtjärnbäcken Piteälven
43 Laxtjärnbäcken 10 SE731175-167955 Laxtjärnbäcken 10 Laxtjärnbäcken Piteälven
44 Laxtjärnbäcken 11 SE731179-167951 Laxtjärnbäcken 11 Laxtjärnbäcken Piteälven
45 Laxtjärnbäcken 12 SE731183-167947 Laxtjärnbäcken 12 Laxtjärnbäcken Piteälven
46 Laxtjärnbäcken 13 SE731186-167943 Laxtjärnbäcken 13 Laxtjärnbäcken Piteälven
47 Laxtjärnbäcken 14 SE731193-167938 Laxtjärnbäcken 14 Laxtjärnbäcken Piteälven
48 Laxtjärnbäcken 15 SE731197-167937 Laxtjärnbäcken 15 Laxtjärnbäcken Piteälven
49 Laxtjärnbäcken 16 SE731200-167933 Laxtjärnbäcken 16 Laxtjärnbäcken Piteälven
50 Laxtjärnbäcken 17 SE731202-167927 Laxtjärnbäcken 17 Laxtjärnbäcken Piteälven
51 Laxtjärnbäcken 18 SE731204-167922 Laxtjärnbäcken 18 Laxtjärnbäcken Piteälven
52 Laxtjärnbäcken 19 SE731209-167917 Laxtjärnbäcken 19 Laxtjärnbäcken Piteälven
53 Laxtjärnbäcken 2 SE731136-167991 Laxtjärnbäcken 2 Laxtjärnbäcken Piteälven
54 Laxtjärnbäcken 20 SE731209-167913 Laxtjärnbäcken 20 Laxtjärnbäcken Piteälven
55 Laxtjärnbäcken 21 SE731214-167906 Laxtjärnbäcken 21 Laxtjärnbäcken Piteälven
56 Laxtjärnbäcken 22 SE731217-167901 Laxtjärnbäcken 22 Laxtjärnbäcken Piteälven
57 Laxtjärnbäcken 23 SE731227-167898 Laxtjärnbäcken 23 Laxtjärnbäcken Piteälven
58 Laxtjärnbäcken 24 SE731229-167901 Laxtjärnbäcken 24 Laxtjärnbäcken Piteälven
59 Laxtjärnbäcken 25 SE731233-167905 Laxtjärnbäcken 25 Laxtjärnbäcken Piteälven
60 Laxtjärnbäcken 26 SE731237-167910 Laxtjärnbäcken 26 Laxtjärnbäcken Piteälven
61 Laxtjärnbäcken 27 SE731240-167915 Laxtjärnbäcken 27 Laxtjärnbäcken Piteälven
62 Laxtjärnbäcken 28 SE731244-167920 Laxtjärnbäcken 28 Laxtjärnbäcken Piteälven
63 Laxtjärnbäcken 29 SE731247-167924 Laxtjärnbäcken 29 Laxtjärnbäcken Piteälven
64 Laxtjärnbäcken 3 SE731144-167988 Laxtjärnbäcken 3 Laxtjärnbäcken Piteälven
65 Laxtjärnbäcken 30 SE731252-167922 Laxtjärnbäcken 30 Laxtjärnbäcken Piteälven
66 Laxtjärnbäcken 4 SE731150-167985 Laxtjärnbäcken 4 Laxtjärnbäcken Piteälven
67 Laxtjärnbäcken 5 SE731155-167980 Laxtjärnbäcken 5 Laxtjärnbäcken Piteälven
68 Laxtjärnbäcken 6 SE731158-167973 Laxtjärnbäcken 6 Laxtjärnbäcken Piteälven
69 Laxtjärnbäcken 7 SE731162-167971 Laxtjärnbäcken 7 Laxtjärnbäcken Piteälven
70 Laxtjärnbäcken 8 SE731165-167964 Laxtjärnbäcken 8 Laxtjärnbäcken Piteälven
71 Laxtjärnbäcken 9 SE731171-167960 Laxtjärnbäcken 9 Laxtjärnbäcken Piteälven
72 Lidvista insida holm SE731869-167967 Lidvista insida holm Piteälven Piteälven
73 Lillarvidsträsk SE728505-173101 Lillarvidsträsk Borgforsälven Piteälven
74 Ljusselforsen vä övr SE732207-166896 Ljusselforsen vä övr Piteälven Piteälven
75 Långträskälven 15 SE728603-164641 Långträskälven 15 Långträskälven Byskeälven
76 Mitt SE733483-168194 Mitt Telebäcken Piteälven
77 Mynning Pite älv Storforsen SE731451-171007 Mynning Pite älv Storforsen Varjisån Piteälven
78 Mynningen SE744699-174626 Mynningen Ala-Leipojoki Kalixälven
79 Ned Brissbergsf s:a SE732549-166096 Ned Brissbergsf s:a Piteälven Piteälven
80 Nedstr bron SE731231-167872 Nedstr bron Tjartsebäcken Piteälven
81 Nedstr Njallejaure SE728713-164312 Nedstr Njallejaure Långträskälven Byskeälven
82 Nuortejaurbäcken SE729375-164846 Nuortejaureb. Screen Nuortejaurbäcken
83 Nuortejaureb ned väg SE729389-164936 Nuortejaureb ned väg Nuortejaurbäcken Byskeälven
84 Nuortejaureb. Bonus SE729346-164835 Nuortejaureb. Bonus Nuortejaurbäcken Byskeälven
85 Ovan bron (Ängeså) SE742242-178556 Ovan bron (Ängeså) Kvarnån Kalixälven
86 Ovan E10-bron SE741480-177241 Ovan E10-bron Kattån Kalixälven
87 Pullmukkajärämä SE747343-174733 Pullmukkajärämä Vettasjoki Kalixälven
88 S Fjällnäsvägen SE752242-167670 S Fjällnäsvägen Kalajåkka Kalixälven
89 Skraveltjärnbäcken 14 SE730828-168058 Skraveltjärnbäcken 14 Skraveltjärnbäcken Piteälven
90 Skraveltjärnbäcken 2 SE730810-168124 Skraveltjärnbäcken 2 Skraveltjärnbäcken Piteälven
91 Skraveltjärnbäcken 8 SE730824-168085 Skraveltjärnbäcken 8 Skraveltjärnbäcken Piteälven
92 Slagnäsforsen västra SE727806-160950 Slagnäsforsen västra Skellefteälven Skellefteälven
93 Slagnäsforsen östra SE727797-160954 Slagnäsforsen östra Skellefteälven Skellefteälven
94 Slakkabäcken 11 SE739410-170068 Slakkabäcken 11 Slakkabäcken Luleälven
95 Slakkabäcken 13 SE739433-170067 Slakkabäcken 13 Slakkabäcken Luleälven
96 Slakkabäcken 15 SE739448-170056 Slakkabäcken 15 Slakkabäcken Luleälven
97 Slakkabäcken 3 SE739340-170108 Slakkabäcken 3 Slakkabäcken Luleälven
98 Stenträskberg SE728589-164881 Stenträskberg Långträskälven Byskeälven
99 Tallån 12 SE736481-178722 Tallån 12 Tallån Töreälven
100 Tallån 15 SE736568-178730 Tallån 15 Tallån Töreälven
101 Tallån 18 SE736572-178811 Tallån 18 Tallån Töreälven
102 Tallån 20 SE736590-178832 Tallån 20 Tallån Töreälven
103 Uppstr bomväg SE752678-168078 Uppstr bomväg Pahtohajåkk Kalixälven
104 Uppstr bro väg 45 SE732961-168169 Uppstr bro väg 45 Varjisån Piteälven
105 Uppstr vägbron SE741613-180262 Uppstr vägbron Kvarnån Kalixälven
106 V väg 45 SE733206-168682 V väg 45 Telebäcken Piteälven
107 Vid vägänden SE729421-157971 Vid vägänden Umeälven
108 Vuolgamjaurbäcken 3 SE728691-162654 Vuolgamjaurbäcken 3 Vuolgamjaurbäcken Skellefteälven
109 Vuolgamjaurbäcken 5 SE728660-162640 Vuolgamjaurbäcken 5 Vuolgamjaurbäcken Skellefteälven
110 Vägslut SE729830-162402 Vägslut Långträskälven Byskeälven
111 Vändplan SE746557-174045 Vändplan Tolkkijoki Kalixälven
112 Västibäcken 1 SE734469-178576 Västibäcken 1 Västibäcken Råneälven
113 Västibäcken 2 SE734501-178511 Västibäcken 2 Västibäcken Råneälven
114 Västibäcken 3 SE734502-178555 Västibäcken 3 Västibäcken Råneälven
115 Väähäkoski SE747552-174561 Väähäkoski Vettasjoki Kalixälven
116 Åby 10 Guerpa Granb SE729570-167006 Åby 10 Guerpa Granb Åbyälven Åbyälven
117 Åby 20 Granbäcken SE729546-167018 Åby 20 Granbäcken Åbyälven Åbyälven
118 Åby 30 SE727914-169360 Åby 30 Åbyälven Åbyälven
119 Åby 40 SE726976-170705 Åby 40 Åbyälven Åbyälven
120 Åby 50 SE726520-171519 Åby 50 Åbyälven Åbyälven
121 Östra Lairobäcken SE729468-157683 Östra Lairobäcken Östra Lairobäcken Umeälven
122 Östra Lairobäcken 19 SE729486-157580 Östra Lairobäcken 19 Östra Lairobäcken Umeälven
123 Östra Lairobäcken 8 SE729438-157877 Östra Lairobäcken 8 Östra Lairobäcken Umeälven
124 Östra Larirobäcken 18 SE729475-157604 Östra Larirobäcken 18 Östra Lairobäcken Umeälven