Marina inventeringar av bottenfauna - Skåne

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Här samlas de undersökningar av makrovegetation i Skånes havsomåden som genomförts utanför de löpande övervakningsprogrammen för miljöövervakning och recipientkontroll.
Ej granskad
Kust och hav
Punktinsats
Annat
0
-
Pågående
Skåne
2015-02-26 13:36
2015-02-27 13:04
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 3-6:10 Foteviken SE615428-131598 Höllviken Havet
2 3-6:2 Foteviken SE615190-131521 Höllviken Havet
3 3-6:3 Foteviken SE615024-131634 Höllviken Havet
4 B3 Bjärekusten SE625645-130271 Skälderviken Havet
5 B4 Bjärekusten SE625104-130617 Skälderviken Havet